Andre Sauvageot

  Nguyễn Đức Thành

  viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

  website Hà Nội, Việt Nam
  Andre Sauvageot

  Gặp một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Ông tới Sài Gòn năm 1964, ngập tràn một tinh thần đi cứu thế giới. Đeo lon Đại uý, chỉ huy đội biệt kích nhảy dù chuyên tìm và diệt các toán cộng sản tại bưng biền. "Bị đạn bắn vào hai tay, nhưng may quá chỉ đứt tĩnh mạch chứ không phải động mạch, nên thoát chết." Ông nói rạch mạch bằng tiếng Việt.

  Sau một thời gian ngắn chiến đấu, ông nhận ra Mỹ đã mắc sai lầm. Những tuyên truyền trong nước không đúng sự thật. Bắt đầu tinh thần phản chiến. Lấy vợ Việt Nam năm 1970. Rất giỏi tiếng Việt nên trở thành phiên dịch trong cuộc đàm phán 4 bên tại Paris. Quen Tướng Trần Văn Trà tại đây. Ông rời Việt Nam năm 1973 sau khi Hiệp định được ký. Lúc đó ông đeo lon Đại tá.

  Sau khi về Mỹ, ông hăng hái phấn đấu cho nước Việt Nam, nơi máu ông đã đổ xuống.

  "Bọn Trung Quốc nó cắt cáp của mình trên Biển Đông, thật chó đẻ quá..." Ông nói bằng một giọng Sài Gòn lơ lớ.