Mẹo Kinh Doanh của bọn cướp

  Nguyễn Quang A

  Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển – IDS Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam-Hungary

  Mẹo Kinh Doanh của bọn cướp

  Một trong những sơ đồ mà bọn cướp tài sản quốc gia một cách hợp pháp có thể như sau:

  1. Nhà nước mua đắt (vống lên để ăn lại quả). Thí dụ, công ty nhà nước M do tay chân điều khiển mua công ty A có giá trị 50 triệu USD với giá 450 triệu USD. Bọn nó bỏ túi 400 triệu.

  2. Bán rẻ tài sản nhà nước. Thí dụ, thoái vốn nhanh ở Công ty M, với giá trị thực chẳng hạn 2 tỷ USD, bằng cách thoái theo lô 90% cổ phần chỉ với giá 1 tỷ USD. Lấy 400 triệu tiền ăn cắp ở trên mua và chiếm được 40% x 0,9 = 36% cổ phần của M.

  Như thế chúng đã "tay không bắt giặc" thó luôn 720 triệu USD tài sản quốc gia là giá trị của công ty M.

  Tất nhiên, chúng không ngu làm đúng như sơ đồ này mà lòng vòng một chút để cho khó lần ra hơn, nhưng cơ bản là vậy.