Thời đại Cộng sản

  Nguyễn Tuấn

  Giáo sư khoa Y trường ĐH New South Wales (UNSW), Australia

  website Sydney, Australia
  Thời đại Cộng sản

  Ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có một bài tham luận được nhiều người khen 1, vì ông là người có lẽ duy nhất nói thật và nói thẳng về hiện tình đất nước. Trong bài tham luận đó, ông có nói một câu so sánh như sau:

  “Có lẽ ít ai biết rằng đầu thế kỷ 19, năm 1820, Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và cả quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Myanmar cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan, thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới. Còn hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của ta chỉ bằng chưa đến 1/5 mức trung bình của thế giới, bằng 1/3 Thái Lan.”

  Tôi hơi thắc mắc về nguồn gốc của dữ liệu này, nhưng nay thì biết hình như là ông dựa vào dữ liệu của Dự án Madison 3. Nhưng theo dữ liệu của Dự án Maddison thì thu nhập bình quân (GDP per capita năm 1820, tức thời vua Minh Mạng, tính bằng đơn vị GK$ năm 1990) thì thu nhập của VN ta bằng Nam Dương, nhưng thấp hơn Tàu, Mã Lai, Thái Lan, và Phi Luật Tân, nhưng cao hơn Nam Hàn và Miến Điện:

  Việt Nam: 527 Burma: 504
  Malaysia: 603
  Thailand: 570
  South Korea: 335
  Philippines: 584
  Indonesia: 528
  China: 600

  Tuy nhiên, câu này của ông BQV rất quan trọng, vì nó là một lời đáp trả trực diện cho ông tổng Trọng khi ông nói thời đại Hồ Chí Minh là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Đáng lí ra theo dữ liệu này thì phải nói thời đại hiện nay là thời đại nhục nhã của dân tộc chứ?