Báo Đức nào ca ngợi ĐCS Việt Nam.?

  Bùi Thanh Hiếu

  Người Buôn Gió

  website Berlin, Germany
  Báo Đức nào ca ngợi ĐCS Việt Nam.?

  Trên tạp chí của ĐCS Việt Nam, có bài báo nhan đề: Báo Đức ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

  Bài báo này cũng được thông tấn xã Việt Nam đưa.

  Đây là một tờ báo của Đảng Cộng Sản Đức ngày nay. Tình trạng của ĐCS Đức ngày càng tồi tệ, số người tham gia giảm chóng mặt theo năm tháng, đến nay chắc chỉ còn vài nghìn người. Đa phần là những đảng viên cuồng tín thời Đông Đức cũ là nòng cốt.

  Từ năm 1990 đến 2013, thành tích của đảng này đạt được tỷ lệ phiếu bầu vào chính quyền là 0%. Hai năm gần đây tình trạng đó vẫn duy trì không khá hơn được.
  Bài báo nguyên gốc của tác giả Gerhard Feldbauer có tên là Đảm Bảo Đường Lối ( tạm dịch ) , trong bài báo nhấn mạnh TBT Nguyễn Phú Trọng đã kiên quyết giữ kiên định được đường lối CNXH, khiến phương Tây thất vọng vì không như mong đợi. Về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, tác giả bình luận ông Trọng chủ trương ‘’ bảo vệ chủ quyền đi kèm với gìn giữ hoà bình và ổn định’’. Nước Mỹ đang lôi kéo Việt Nam lại gần, và Việt Nam đang từ chối một cách vững vàng những lôi kéo đó.

  Bài báo nhắc đến số đảng viên ĐCSVN giờ đã lên đến 4,6 triệu người.

  Lời khen của bài báo là so sánh Việt Nam với các nước ở thế giới thứ ba. Ở đó nhiều người còn không có đồ ăn, còn Việt Nam thì người dân tốt hơn chút ít, họ đủ ăn ở mức tối thiểu.

  Click để xem bài báo gốc.