Điều kiện ‘trước dân chủ’ và ‘hậu dân chủ’

  Jonathan London

  Nhà Xã Hội học, Giáo sư trường ĐH City University of Hong Kong

  website Kowloon, Hong Kong
  Điều kiện ‘trước dân chủ’ và ‘hậu dân chủ’

  Riêng về mặt chính trị, khi tôi lo về tương lai trung hạn của Mỹ hơn cả tương lai trung hạn của Việt Nam. Trong số người đang tranh cử chả thấy ai hay hết. Và người duy nhất mà có đủ bản lĩnh để nói thẳng nói thật có vẻ là không có một hy vọng, hoặc là một hy vọng quá là bé tí. Sự hấp dẫn của Ông Trump chưa bằng cái xô đầy phân.

  Trong khi đó, tôi đoán trong 4, 8 năm tới Việt Nam sẽ hướng tới một nước đa nguyên hơn, minh bạch hơn, dân chủ hơn… Tất nhiên, đối với chính trị, chẳng bao giờ có gì coi là chắc chắn… và ở bất cứ xã hội nào những xu hướng tới dân chủ là không bao giờ tiếp diễn một cách tự động. Nó chính là sản phẩm của những người yêu nước. Dù họ có những quan điểm cụ thể về chính trị, cho đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giá trị mà họ ôm lấy tuyệt đối là phải sống trong một trật tự xã hội có bằng lòng của người dân.

  Nếu Việt Nam đang đối phó với những điều kiện của một xã hội chưa (hoàn toàn) dân chủ, thì Hoa Kỳ đang đối phó với những điều kiện của một xã hội hậu dân chủ. Ở đây không có gì khác: muốn có công lý phải có dân chủ thực sự. Dù là hai anh Khoch (người tỷ phú cực bao thủ mà đã thất bại trong việc đầu tư vào Jeb (tên Bush con II)), hay là tay sai của Ông Tập, quyền lực tuyệt đối luôn là thù địch của dân chủ.

  Tất nhiên, phải sống trong một nước Mỹ của chế độ Hillary thì sẽ ok. Nhưng nói Mỹ là một nước thiếu dân chủ là không tranh cãi. Song, được sống trong một xã hôi dân chủ và có được những quyền dân chủ là rất tuyệt vời. Hy vọng dân Việt Nam sẽ ‘được hướng’ điều đó, nhưng đồng thời nhớ chỉ khi nào dân có quyền thì mới có thể mang lại một tương lai như thế.

  Đồng ý với quan điểm mà cho rằng cách tốt nhất cho Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, phát triển lành mạnh chính là sự dân chủ. Làm thế trong khuôn khổ tôi không nói tới. Người dân của nước nào cũng phải lựa chọn đường của chính mình. Dù Việt Nam còn có những hạn chế nhất định, nhưng dường như người dân Việt Nam đã lên đường rồi… Tôi hy vọng như vậy.

  Tập Cân Bình yêu cầu sự ‘trung thành tuyết đối’ của báo chí TQ. http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/xi-jinping-tours-chinas-top-state-media-outlets-to-boost-loyalty