Đông Nam Á đang rất thú vị

  Jonathan London

  Nhà Xã Hội học, Giáo sư trường ĐH City University of Hong Kong

  website Kowloon, Hong Kong
  Đông Nam Á đang rất thú vị

  Trong một email ngắn nhận được buổi chiều hôm nay, bạn tôi bảo:

  Đông Nam Á đang rất thú vị, đúng ko Jon? …. một nền dân chủ mới hình thành ở Miến Điện, một chế độ quân sự ở Thái Lan, một nhà nước như ta thấy ở Việt Nam , và các nền chính trị đổ nát ở Indonesia và Malaysia.

  Những gì đang diễn ra? Tôi cho rằng một phần của nó có liên quan đến sự bất bình đẳng tăng mạnh ở mọi nơi .

  Phương Tây dự kiến ​​Toàn cầu hóa và tư nhân hoá sẽ dẫn tới tăng trưởng và tăng trưởng tới dân chủ . Nhưng những gì chúng ta đã nhận là tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng, những nhà nước bị các nhóm lợi ích đồ hộ. Nó cũng không dễ dàng như để giải quyết vì vì tinh trạng là vấn đề tính cấu trúc, chứ không phải là ngẫu nhiên.

  Bạn khôn thế, đúng không các bạn ơi? Chẳng có gì để bình luận thêm ngoài nhận xét tất cả những gì bạn nêu là đang diễn ra trong bóng tối của Tập Cận Bình. Và theo tôi nó ngày càng nhìn giống như một chứng nhận của chủ nghĩa phát xít kiểu mới…

  Đài Loan, Miến Điện, xin hãy cứu chúng ta!