Người đàn ông của những cái đầu tiên

  Đoan Trang

  Biên tập viên của tạp chí Luật Khoa

  website Hà Nội, Việt Nam
  Người đàn ông của những cái đầu tiên

  TS. Nguyễn Quang A là người sáng lập VP Bank - ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên (năm 1993).

  Là sáng lập viên, Chủ tịch Công ty cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C (đầu những năm 1990).

  Là sáng lập viên, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) - có thể được coi như một "think tank", viện tư tưởng đầu tiên độc lập với Nhà nước, phản biện chính sách mạnh mẽ và quyết liệt ở Việt Nam.

  Là dịch giả, người mở ra Tủ sách SOS2 (đọc là: SOS bình phương) chuyên giới thiệu đến độc giả Việt Nam những tác phẩm chọn lọc, kinh điển, "có thể được coi như phần linh hồn quan trọng nhất để vận hành xã hội", về luật pháp, chính trị, xã hội, kinh tế... Một số cuốn sách nổi tiếng của SOS2 mà các bạn có thể tìm đọc: "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường", "Hệ thống xã hội chủ nghĩa" (tác giả János Kornai, Nguyễn Quang A dịch từ tiếng Hungary), "Xã hội mở và kẻ thù của nó" (Karl Popper, dịch từ tiếng Anh), "Xã hội tri thức, quản lý kinh doanh, xã hội, nhà nước" (tác giả là ông trùm quản trị học Peter Drucker), v.v.

  Là sáng lập viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự (năm 2013), một phong trào tập hợp và trao đổi "các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa".

  Thời du học ở Hungary, ngành lý thuyết thông tin và điện tử-viễn thông, ông được coi như "thần đồng" của khối khoa học kỹ thuật - khoa học tự nhiên.

  Năm 2016 này, ở tuổi 70, ông Nguyễn Quang A lại tiếp tục làm một "cái đầu tiên" nữa: Ông là người đầu tiên trong các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam công khai tuyên bố ứng cử ĐBQH với tư cách độc lập, và còn hơn thế, là ứng cử viên ĐBQH đầu tiên sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải các thông điệp của mình.

  Thông điệp nổi bật của ông là: QUYỀN TA, TA CỨ LÀM!

  Ứng cử, tham gia chính trị, lên tiếng và tham dự vào việc ra quyết định về các vấn đề chính sách (trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, do chính mình bầu ra)... đó là quyền của mọi công dân ở tất cả các nhà nước dân chủ. Đảng và Nhà nước Việt Nam có dám để như thế không?