Hãy thực hiện một quyết định khôn ngoan: Thả Nguyễn Hữu Vinh

  Nguyễn Huy Vũ

  trường Đại Học Minnesota, Hoa Kỳ

  website Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ
  Hãy thực hiện một quyết định khôn ngoan: Thả Nguyễn Hữu Vinh

  Tại sao việc nhà cầm quyền nên thả Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) là một quyết định khôn ngoan?

  1. Nếu tiếp tục giam giữ Nguyễn Hữu Vinh với mục đích ngăn chặn trang web anhbasam thì đó là một thất bại lớn. Không có Nguyễn Hữu Vinh trang web vẫn phát triển một cách mạnh mẽ và bền bĩ. Việc tiếp tục giam giữ không có tác dụng.

  2. Nếu tiếp tục giam giữ vì mục đích dằn mặt những người dám cả gan xuất bản và phát tán tài liệu trái với ý kiến của nhà cầm quyền thì đó còn là một thất bại lớn hơn. Kể từ ngày bắt Nguyễn Hữu Vinh và sau đó là Nguyễn Văn Đài phong trào phản kháng không sợ mà lại tăng lên. Đơn giản là vì người dân thấy hình ảnh mình ở những người bị bắt; vì nếu họ không góp lên tiếng nói mạnh mẽ thì sẽ có ngày họ chịu chung số phận với Nguyễn Hữu Vinh hay những người bất đồng chính kiến khác. Tiếp tục đàn áp do đó là tiếp tục đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy.

  3. Ngược lại, thả Nguyễn Hữu Vinh sẽ cho phép nhà cầm quyền mua chuộc lại phần nào uy tín của chính mình vốn đã bị bôi đen vì thành tích đàn áp nhân quyền.

  4. Thả Nguyễn Hữu Vinh và những người tù nhân lương tâm khác còn là một việc làm nhân đạo và tạo dựng phước đức. Và nếu những nhà lãnh đạo còn có lòng tin vào thần linh và lễ bái thì việc thả những con người yêu nước và can đảm này có ý nghĩa thiết thực hơn gấp nhiều lần việc sửa soạn những mâm cúng.

  Trang anhbasam: https://anhbasam.wordpress.com/