Sáo ngữ

  Hoàng Đinh Đức

  Nhà báo

  website Hà Nội
  Sáo ngữ

  Đêm, không ngủ được. Vì tự dưng một cơn tức giận trào lên. Toàn bộ cái xã hội này đã bị huỷ hoại vì sự nhân danh, nhân danh toàn dân, nhân danh giai cấp, nhân danh lợi ích công. Và con người với con người can thiệp vào cuộc đời nhau giờ nhân danh tình cảm.

  Có lẽ các vị cũng biết thông tin này: người Việt Nam là một trong những dân tộc nói suông giỏi nhất thế giới; bởi vì hệ thống của chúng ta cho phép rất nhiều cá nhân tồn tại mà không cần lao động, tạo ra rất nhiều sự vô nghĩa trong xã hội và buộc phải phủ lên nó sự phù phiếm bằng lời nói. Tôi đang nói đến một nước cộng sản, lại còn là cộng sản châu Á và khủng hoảng lý luận (hơn nhiều so với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên). Nó tạo ra các cá nhân nói mồm suốt ngày, nói nhiều đến mức tưởng mình trở thành trí thức vì khả năng sáo ngữ.

  Tôi đã sống đủ lâu giữa những đồng bào rởm đời như thế để hiểu rằng tình cảm là thứ dễ được giả lập bằng mồm thế nào. Suốt bao nhiêu năm tôi tự gồng lên chống lại những sự nhân danh để sống tốt, thậm chí với cả những người có quyền nhân danh chính tôi, và bây giờ, tôi chỉ yêu cầu một điều: các vị giữ khoảng cách.