Nên chấm dứt gọi bộ trưởng là "tư lệnh ngành"

  Nguyễn Đức Thành

  viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

  website Hà Nội, Việt Nam
  Nên chấm dứt gọi bộ trưởng là "tư lệnh ngành"

  Đã có rất nhiều người nói về việc này. Chắc tôi không cần nhắc lại nữa. Đặc biệt, bạn tôi, anh 5 Xu, đã từng viết hẳn một bài trên blog nhan đề "Tư lộn cái lềnh", khiến một số bộ trưởng hồi đó đang ăn cơm tý nữa thì vừa hóc và sặc. Vợ phải vừa vuốt ngực vừa đấm lưng.

  Đất nước bị ám ảnh quá nhiều bởi quá khứ bạo lực, tư duy chỉ đạo và thân phận mong được dẫn dắt, nên vốn từ vựng liên quan đến công an, quân dội được dân sự hóa, đại chúng hóa hơi nhiều, thậm chí có khuynh hướng tăng lên. Triết gia về cách mạng người Ý, Antonio Gramsci, đã chỉ rõ đó là một biểu hiện của cái mà ông gọi là hegemony (bá quyền) trong văn hóa, ngầm ẩn chiếm lĩnh tiềm thức của những người làm cách mạng. Khiến mọi cuộc cách mạng đều hướng tới suy đồi, bị phản bội và trở thành phản động, vì chính những người làm cách mạng là nô lệ trong tiềm thức cho cái mà họ lật đổ (họ tôn thờ - trong tiềm thức, hay là bị ám ảnh kiểu phân tâm học, chính người mà họ lật đổ. Như đứa con trai giết cha vì phức cảm căm thù ghen tị trộn lẫn ngưỡng mô sợ hãi cha).

  Gần đây, Bộ trưởng Giáo dục mới đã tuyên bố Cải cách giáo dục không phải là một trận đánh. Và lời lẽ của ông mang tính nhân văn nhiều hơn. Đã đem lại một niềm hy vọng, một cảm xúc mát mẻ cho người nghe.

  Đã đến lúc báo chí, truyền thông, phây búc cờ, v.v... nên tẩy chay cách gọi quân sự hóa, bạo lực hóa, độc đoán hóa, các vấn đề dân sinh có bản chất nhân văn và hàm chứa những nền tảng tự do nơi con người. Hãy vượt thoát ẩn ức đang chi phối mỗi chúng ta, cái ẩn ức đã khiến chúng ta ngày càng lùi xa khỏi thế giới.