Sự thành công của phương pháp phản kháng bất bạo động

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Sự thành công của phương pháp phản kháng bất bạo động

    Bài diễn thuyết của Erica Chenoweth từ hội nghị TEDxBoulder nêu bật các kết quả thực tế từ nghiên cứu của các học giả Khoa học chính trị hiện đại: Phương pháp phản kháng bất bạo động như biểu tình ôn hòa với 3,5% dân số sẽ lật đổ được chế độ độc tài toàn trị !

    Câu chuyện có rất nhiều điểm trùng hợp với thể chế ở Việt Nam và có thể thức tỉnh bạn về một phương pháp an toàn để giải thoát, cứu rỗi đất nước.