Đề xuất chính phủ cách giúp đỡ bà con Hà Tĩnh

  Nguyễn Quang Vinh

  Nhà văn, blogger

  website Hà Nội
  Đề xuất chính phủ cách giúp đỡ bà con Hà Tĩnh

  Tôi tha thiết:
  - Nhà nước cần thu mua ngay số lượng cá đánh bắt xa bờ của bà con đang sắp về, hàng trăm thuyền đang về, nếu tính số lượng cá các xã có thuyền đánh bắt xa bờ ở Quảng Bình trong vài ngày tới là hàng ngàn tấn, đau nhất là vụ cá đang bội thu, nếu thực sự đó là cá sạch thì nhà nước ứng vốn cho các công ty hải sản thu mua ngay cho bà con lần này. Nếu cá chưa thể sử dụng thì nhà nước cũng nên trích ngân sách, mua và tiêu huỷ, lần này thôi, tránh để bà con thua lỗ quá nặng vì chi phí.

  • Nếu tâm lý người mua chưa tốt, các địa phương cần khuyến cáo ngay bà con tạm dừng việc đánh bắt, xa bờ cũng tạm dừng, không để diễn ra tình hình cá ứ đọng vì xã hội còn e ngại chưa tiêu thụ, nếu không bà con sẽ thiệt đơn thiệt kép.

  • Một số tỉnh như Quảng Bình, Hà Tĩnh dù đã cứu trợ rất kịp thời một số địa phương có hộ nghèo, khó khăn, thiếu thốn, nhưng cần phải mở rộng số hộ được hưởng, thậm chí phải bao cấp trong một thời gian để chí ít bà con yên tâm chờ biển bình yên.

  • Ở vùng biển nào, địa phương nào biển đã yên, cá đã hết nhiễm độc, có thể ăn được, nhà nước phải đứng ra cam kết và thông tin rõ ràng, và chịu trách nhiệm với cam kết của mình, không để những thông báo vì lợi ích du lịch hay ổn định tâm lý mà thông báo không có căn cứ...Cấp nào thông báo, cấp đó phải chịu trách nhiệm trước chính phủ.

  • Không thể để tình hình này kéo dài thêm, thuyền cứ ra khơi, cá cứ bị tẩy chay, tình hình sẽ khó kiểm soát, tạo sự hoang mang và phẫn uất là rất không hay.

  • Cán bộ lãnh đạo các cấp phải xác tín chất lượng cá xa bờ là cá sạch bằng cách mua tiêu thụ, bình ổn tâm lý của nhân dân.

  • Càng lúc này càng cần gấp những giải pháp cụ thể, thiết thực, không động viên chung chung và giải pháp chung chung.

  Xin hãy ngắm những gương mặt của những người đàn bà làng chài đang thảng thốt và lo lắng để xắn tay áo lên vì họ.