Nếu như

  Nếu như

  Xe công an, thay vì chở cơ động giáp sắt, đổi bằng chở gạo cứu đói cho ngư dân.

  Cán bộ kiểm tra thị trường, thay vì coi như kẻ thù và đi lùng thương lái đang thu gom và phân phối cá biển, đổi bằng chủ động lập các chốt thu mua (hoặc trưng mua) và phân loại cá với sự phối hợp tích cực của thương lái.

  Cán bộ báo chí tuyên truyền, thay vì tốn công photoshop hình ảnh 'thuỷ triều đó' và phỉnh gạt người dân rằng biển - cá đã an toàn, đổi bằng tập hợp người dân ở các nhà văn hoá xã và đưa ra những khuyến nghị ứng phó với tình hình một cách khoa học với tinh thần tính mạng con người là quan trọng nhất.

  Các bộ ban ngành, thay vì thông báo quẩn quanh, sáng đủ chiều sai về nguyên nhân, đổi bằng trả lời rốt ráo một lần cho dân.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác, thay vì chỉ đến thăm Formosa, đổi bằng dành chút ít thời gian gặp gỡ ngư dân.

  Bớt dùi cui. Nhiều hơn những lời thăm hỏi.

  Bởi chỉ huy ra lệnh từ Hà Nội. Thêm tiếp xúc gặp gỡ ngư dân ở cảng cá, âu thuyền.

  Thì đã không có biểu tình hôm nay.

  Mà đây lại là những cái 'nếu' hàng trăm người đã kiến nghị dưới nhiều hình thức khác nhau những ngày qua.