Nhân vụ cá chết nhớ đến chiến dịch Chim Sẻ của Mao Trạch Đông

  Hồ Hải

  "Chia sẻ kiến thức là con đường đi đến chân thiện mỹ"

  website Sài Gòn
  Nhân vụ cá chết nhớ đến chiến dịch Chim Sẻ của Mao Trạch Đông

  Năm 1989, sau khi Thiên An Môn đẫm máu, mình có được xem phim tài liệu "Đại nhảy vọt" nhờ một giấy mời đặc biệt mà 1 cô giáo trường Y được mời, cô rủ mình đi.

  Hồi đó, xem phim tư liệu ở rạp riêng cho cán bộ. Phim "Đại nhảy vọt" của Mao thì thu hút từ đầu đến cuối, không có sự kiện nào không đáng nhớ.

  Vụ cá chết hàng loạt miền Trung hiện nay làm mình nhớ lại đoạn Mao chỉ đạo các nhà khoa học Trung Quốc lúc bấy giờ về vụ giết chim sẻ như sau:

  • Mao: mỗi con chim sẻ mỗi ngày ăn 10 hạt thóc, toàn bộ đất nước Trung Quốc có hàng tỷ con chim sẻ, nếu để chim sẻ sống sẽ làm dân đói vì thiếu thóc. Hãy giết chim sẻ. Thế là nhà nhà đuổi chim sẻ, công trường nhà máy làng xã từ thành phố đến nông thôn bỏ làm ngày lao động công ích đuổi chim sẻ. Xem phim người ta đuổi chim sẻ đến nỗi nó bay đến không còn sức sa cánh và bắt bỏ trên xe công nông đầy ắp, rất ấn tượng. Giờ mà tìm những clip này xem thì hào hứng phải biết.
   Sau khi bắt chim sẻ về, các nhà khoa học làm thực nghiệm chứng minh mổ bụng chim sẻ ra và mở bao tử chim sẻ không thấy thóc chỉ thấy sâu bọ.
  • Nhà khoa học: Thưa chủ tịch, chim sẻ không ăn thóc mà ăn sâu bọ.
  • Mao: nhét vào vào hạt thóc, chụp hình và đăng báo. Các anh ngu quá, thế thì làm sao làm khoa học sáng tạo. Cách mạng là phải sáng tạo!
  • Nhà khoa học: Vâng, cảm ơn chủ tịch, chúng tôi làm ngay!

  Hình: Chiến dịch chim sẻ trong Đại nhảy vọt của Mao: Trẻ em đến trường được thầy cô phát động phong trào đóng góp chim sẻ được phong tặng thành tích cháu ngoan bác Mao.

  Thế là hôm sau, báo đăng chim sẻ ăn thóc như Mao chủ tịch đã sáng tạo, công cuộc diệt chim sẻ diễn ra liên tục. Trẻ em đến trường được thầy cô phát động phong trào đóng góp chim sẻ được phong tặng thành tích cháu ngoan bác Mao. Mùa lúa kế sau sâu bọ nổi lên như trấu, mất mùa dân Trung Quốc chết đói hàng triệu người. Nhưng công lao Mao chủ tịch sáng tạo vẫn cứ được ca ngợi.

  Giờ ở Việt Nam, cá chết hàng loạt nhà khoa học và nhà chính trị đang đấu nhau cả tháng nay, nhưng chắc chắn kết luận cuối cùng là của nhà chính trị, vì họ là đệ tử của Mao như thơ Tố Hữu và Hồ Chí Minh đã dạy!

  Kể chuyện này để các bạn trẻ hiểu về những “sự thật” đắng cay của các dân tộc bị sống dưới chế độ Cộng Sản!