Chính Trị 04-05-2016

  Phản kháng hoà bình và sự thay đổi xã hội

  Phản kháng hoà bình và sự thay đổi xã hội

  Gần 30 ngày sau khi cá chết, hầu như không có động thái nào thực sự có ý nghĩa của chính quyền để điều tra thủ phạm, hoặc cảnh báo người dân về hiểm hoạ và cứu trợ những người bị ảnh hưởng.

  Một ngày sau khi hơn 3000 người xuống đường tuần hành ở Sài Gòn, 2000 ở Hà Nội và nhiều nhóm người khác tại nhiều thành phố khắp cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một loạt biện pháp khẩn cấp 1:

  1. Triển khai hệ thống quan trắc tự động giám sát nguồn thải của Formosa.
  2. Cứu trợ khẩn cấp người dân trong các vùng bị ảnh hưởng.

  Dù rằng đây chỉ là những động thái bước đầu và còn xa mới đáp ứng được đòi hỏi của xã hội về việc kiểm soát minh bạch nguồn xả thải của Formosa, ngăn ngừa thảm họa tái diễn trong tương lai và trừng phạt đích đáng thủ phạm. Tuy nhiên, đây chính là điều mà những người đã đổ mồ hôi và thậm chí cả máu ngày hôm qua đã đạt được, dù mới chỉ một phần.

  Chẳng có điều gì tự đến, đặc biệt là công lý. Hãy tin là sự thức tỉnh của mỗi người không bao giờ vô ích.

  1. Thủ tướng họp và chỉ đạo khẩn cấp sau cuộc biểu tình ngày 01/05: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160503/trien-khai-ngay-quan-trac-tu-dong-viec-xa-thai-cua-formosa/1094566.html

  2. Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố rà soát hết, kể cả Formosa ngay chiều ngày 01/05 sau cuộc biểu tình sáng cùng ngày http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160502/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ra-soat-het-ke-ca-formosa/1094035.html