Chính Trị 06-05-2016

  Phản bội

  Song Chi

  nhà báo tự do

  website Oslo, Norway
  Phản bội

  Có dân tộc nào như dân tộc VN, mà chỉ riêng trong thế kỷ XX, lòng yêu nước của họ đã bị lợi dụng và phản bội rất nhiều lần. Hàng triệu con người đã ngã xuống hoặc đã mất đi một phần thân thể trong những cuộc chiến tranh liên tiếp. Và sau khi người dân đã hy sinh xương máu góp phần dựng nên chế độ thì chính nhà nước này lại thường xuyên phản bội họ, từ lý tưởng, mục tiêu, lý luận, chủ thuyết ban đầu cho đến mọi hành động trong thực tiễn. Bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ, đối xử tệ bạc với người dân còn hơn cả chế độ thực dân phong kiến trước kia, thường xuyên nghi kỵ dân, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, đè nén cả lòng yêu nước của người dân.

  Không lẽ lại phải nói thẳng rằng phản bội, phản trắc là bản chất của “đảng và nhà nước ta” từ xưa đến nay? Phản bội đồng minh, đồng chí, các hiệp định hiệp ước vừa ký chưa ráo mực, những quy ước luật lệ quốc tế; phản bội nhân dân, nói ngược nói xuôi gì cũng được, câu sau vỗ vào mặt câu trước như không, miễn là có lợi cho đảng.

  Chẳng ngán bất cứ cái gì từ dư luận trong nước cho đến quốc tế, nhưng khốn thay, từ trước đến nay đảng cộng sản VN chỉ sợ mỗi đảng cộng sản TQ! Bởi nếu nói đến sự phản trắc, nói một đằng làm một nẻo, thì ông anh Trung Quốc còn là bậc thầy của ông em nữa kia.

  Tôi đã từng có lần viết bài “Vì sao ĐCSTQ trị được ĐCSVN” để lý giải tại sao trong mối quan hệ giữa hai nước, ĐCSVN luôn luôn ở vào thế thua thiệt, bị động về mọi mặt. Không chỉ vì TQ to lớn, giàu mạnh hơn gấp nhiều lần, lắm mưu sâu kế hiểm, mà cái chính là bất cứ trò diễn nào, thế cờ nào của VN, TQ cũng “bắt bài” được, và còn chơi mạnh hơn, bẩn hơn, tính toán xa hơn!

  Chỉ có nhân dân VN là chưa và sẽ không bao giờ ngán sợ Trung Quốc mà thôi!