Chính Trị 08-05-2016

  Không ai còn nhắc tới chiến thắng!

  Không ai còn nhắc tới chiến thắng!

  Ngày 07/05/1954, Điện Biên Phủ thất thủ, một thiếu tướng Pháp bị bắt sống cùng 16 tiểu đoàn quân viễn chinh, một trung đoàn pháo binh và một phi đội máy bay trực chiến cùng với đơn vị xe tăng phối thuộc. Người Pháp mất tổng cộng 17 nghìn người trong đó có 11 nghìn bị bắt sống. Đây là một chiến thắng lớn trong lịch sử quân đội hiện đại. Người Việt đã đánh bại đạo quân tinh nhuệ nhất của Pháp và hất cẳng một cường quốc khỏi Đông Dương.

  Một chiến thắng đáng tự hào, chỉ tiếc thay, hào quang quân sự ấy lại dẫn tới sự cai trị của một chế độ độc tài cộng sản hủ bại đến 62 năm tính từ Điện Biên Phủ 1954. Hàng vạn người Việt Nam đã chết cho chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân dân bị phản bội, chiến thắng bị đánh cắp. Ngày 07/05/2016, không ai còn nhắc tới chiến thắng.

  Miền Nam đang chết khát trong khô hạn. Mùa màng thất bát khiến hàng triệu người lâm vào cảnh khó khăn. Cả một dải bờ biển miền Trung cá chết trắng bờ, và đáy biển thì giờ đã biến thành nghĩa địa với sự hủy diệt của hệ sinh thái biển. Cả nước thì đang chết dần mòn với thực phẩm tẩm độc. Nền kinh tế điêu đứng què cụt với dòng hàng lậu tự do đến từ bên kia biên giới phía Bắc. Chiến hạm của Trung Quốc vùng vẫy ngược xuôi trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam còn tàu ngư dân liên tiếp bị tông chìm.

  Không ai còn nói tới chiến thắng. Người ta chỉ còn nói tới việc cần phải làm gì đó để thay đổi thực trạng khốn cùng ở đất nước này. Đất nước đang chết dần chết mòn, và ngồi không có nghĩa là chờ đợi tương lai đen tối nhất đến với mỗi người.

  Sáng ngày 08/05/2016, lời kêu gọi cho một cuộc tuần hành vì hoà bình, vì môi trường, vì sự sinh tồn của đất nước đã được lan nhanh khắp các kênh giao tiếp của người dân.

  Thông điệp tôi muốn nói tới rất ngắn gọn thôi: Hãy tuần hành, trong hoà bình, để đòi lấy quyền sinh tồn cho chính chúng ta và cũng là cho đất nước này!!!

  Tôi không kêu gọi lật đổ ai hay cái gì ở đây, nhưng đã đến lúc người dân cần bắt chính quyền hiện nay phải xây, thay vì chỉ phá. Lịch sử dân tộc đã đến lúc cần đến một chiến thắng khác, chiến thắng của văn minh, dân chủ trước độc tài và bạo quyền. Hãy hành động để con cháu có thể nói tới chiến thắng trong hoà bình ấy một cách tự hào, với một đất nước thịnh vượng và văn minh.