Cộng Sản và biểu tình

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Cộng Sản và biểu tình

  Cuộc sống dù ở xã hội nào vẫn luôn có những bất công đối với người dân, vì thế những biện pháp đấu tranh đòi hỏi công lý và những quyền lợi công bằng, hợp lý là điều chính đáng cần thiết. Biểu tình ôn hòa là một phương cách đấu tranh văn minh nhất mà các nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng và có luật biểu tình để bảo vệ những người dân tham gia không bị đàn áp.

  Trong học thuyết Marx - Lenin cũng có nói:

  "Ở đâu có áp bức bất công, ở đó sẽ có đấu tranh"

  "Sự đấu tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội".

  Người Cộng sản đã cổ xúy và áp dụng phương pháp đấu tranh bằng khủng bố, bạo lực lật đổ. Điều này đã tạo nên bao núi xương, sông máu ở hầu hết các quốc gia theo chủ nghĩa Cộng sản và tiếng vọng hờn oan vẫn còn vang muôn đời cho hậu thế. Vậy nếu so sánh phương cách đấu tranh bạo lực của người Cộng sản và phương cách biểu tình ôn hòa của những người đấu tranh nhưng yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng công lý thì phương cách nào nhân bản và văn minh hơn..?

  Nhìn nhận đúng sai điều này không khó với những ai biết dùng lý trí, nhưng sẽ rất khó cho những kẻ mê muội, tầm nhìn hạn hẹp như một con ngựa kéo xe bị che hai mắt và nới thì như một con vẹt với những ngôn từ được chủ nuôi mớm sẵn. Tình trạng biểu tình của dân chúng ở Việt Nam hiện nay là hệ quả tất yếu của một quá trình nhiều sai lầm, nhiều bất ổn của một đảng phái nắm quyền toàn trị.

  Nếu đất nước được điều hành dựa trên nền tảng Công, Minh, Liêm, Chính và lấy lợi ích Quốc Gia, Dân Tộc làm đầu, tạo niềm tin cho nhân dân đối với chính quyền thì chắc chắn không một thế lực nào có thể lôi kéo kích động người dân xuống đường. Việt Nam ta với hơn bốn ngàn năm tuổi thì đừng hành xử như một đứa trẻ nhỏ khi có lổi thì tìm cách chối quanh, vì như vậy đất nước ta sẽ không bao giờ lớn mạnh cùng bạn bè khắp năm châu. Đừng ngụy biện, đừng tự lừa dối mình, đừng quy chụp nữa mà hãy can đảm nhìn vào sự thật, hãy dũng cảm sửa sai, phá bỏ những định chế lổi thời, vổ về yên dân. Đừng để đến lúc lòng dân muôn triệu người như một nhất tề đứng lên như cuồng phong, như bão lửa, như sóng trào sẽ san bằng, thiêu rụi và nhấn chìm tất cả.


  bau huynh

  Tham khảo video bài diễn thuyết Sự Thành Công Của Phương Pháp Phản Kháng Bất Bạo Động