[video] Quyền tự do tụ họp ôn hòa là gì?

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  [video] Quyền tự do tụ họp ôn hòa là gì?

  Quyền tự do tụ họp ôn hòa là một trong những quyền con người quan trọng nhất. Quyền tự do tụ họp ôn hòa - cùng với tự do hiệp hội - được thiết kế để đảm bảo rằng công dân có thể cùng chung tay làm việc công ích. Đây cũng là một phương tiện để người dân thực hiện nhiều quyền dân sự, văn hoá, kinh tế, chính trị và xã hội khác. Nhưng bạn đã thực sự hiểu khái niệm và mục đích của một cuộc tụ họp ôn hòa chưa? Các giới hạn đối với quyền này là gì?

  Hai báo cáo viên đặc biệt của LHQ là Maina Kiai và Christof Heyns đã khuyến nghị 10 nguyên tắc trong việc quản lý biểu tình của các cơ quan chức năng. Các nguyên tắc này được xây dựng dựa trên kết quả tham vấn 100 chuyên gia và 50 quốc gia thuộc LHQ:

  1. Các Quốc gia phải tôn trọng và đảm bảo tất cả các quyền của những người tham gia tụ họp.
  2. Mọi người đều có quyền tự do tham dự tụ họp ôn hòa, quyền này không thể bị tước bỏ.
  3. Mọi hạn chế đối với việc tụ họp ôn hòa phải tuân theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế (đoạn 29-36).
  4. Các Quốc gia phải tạo điều kiện thực hiện quyền tự do tụ họp ôn hòa (đoạn 79-82).
  5. Không được sử dụng vũ lực, trừ trường hợp không thể tránh khỏi. Trong trường hợp phải sử dụng vũ lực, phải áp dụng đúng theo pháp luật nhân quyền quốc tế (các đoạn 50-67).
  6. Mọi người đều có quyền quan sát, giám sát và ghi nhận các cuộc tụ họp (các đoạn 68-72)
  7. Việc thu thập thông tin cá nhân không được làm ảnh hưởng trái phép đến quyền riêng tư và các quyền khác (các đoạn 73-78)
  8. Mọi người đều có quyền được tiếp cận thông tin có liên quan đến các cuộc tụ họp (các đoạn 79-82).
  9. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng các quyền con người có liên quan đến quyền tụ họp (các đoạn 83-88)
  10. Nhà nước và các cơ quan thuộc cấp sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình có liên quan đến các cuộc tụ họp (các đoạn 89-96)

  Các bạn có thể xem tóm tắt báo cáo tại liên kết: https://drive.google.com/folderview?id=0BxLVbASUzIDvRTNUTWJsR2tUbVE&usp=sharing


  Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE