Miệng ăn núi lở

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Miệng ăn núi lở

  Ông hàng xóm hỏi tui:

  • Nghe nói nhà nước huy động vàng của Dân để phát triển Kinh tế hả ông?
  • Ừm! Ông có thì cho nhà nước vay đi!
  • Tôi mới bán con Trâu, đổ được hơn cây. Nhưng sao Nhà nước không vay ODA nữa mà vay vàng của dân vậy?
  • Ngân hàng Thế Giới họ cắt rồi. Đã đến lúc ta phải trả nợ cho họ
  • Vậy tiền vay ODA lâu nay Nhà Nước làm gì?
  • Đầu tư vào các "quả đấm thép" như: Vinaline, Vinashine, Bauxite Tây Nguyên.
  • Thế tiền bán đổ, bán tháo, bán cạn kiệt tài nguyên Quốc Gia, họ làm gì mà không phát triển Kinh tế?
  • Xây Tượng Đài, xây viện Bảo Tàng, xây nhà văn hoá, xây Đền Thờ, xây học viện Khổng Tử, xây học viện Mác - Lê..... chớ làm gì?
  • Thế còn tiền Kiều Bào gởi về hàng năm cả chục tỉ Obama, họ làm gì?
  • Đào tạo Giáo sư, tiến sĩ. Quyết tâm của Nhà Nước là mỗi ngày cho ra lò 1 giáo sư hoặc tiến sĩ. Hiểu chưa?
  • Vậy còn tiền bán đất, tiền cho thuê đất hàng 50 đến 70 năm trên khắp lãnh thổ Tổ Quốc, họ đã làm gì vớ số tiền đó?
  • Đưa cán bộ cấp cao thay nhau ra nước ngoài đi học, đi giao lưu, đi chuyên tu, đi chữa bệnh......chớ làm gì!
  • Vậy còn tiền thuế của người Dân đóng góp hằng ngày đi đâu, mà hở một chút cũng kêu gọi cộng đồng Quốc Tế cứu trợ hết vậy?
  • Tiền thuế của Dân ư? Thế tiền lương của 8 chục ngàn Dư Luận Viên nó nhận từ đâu? Bọn nó ăn Cá chết, uống nước thải Formosa mà "tuyên huấn" giùm Đảng sao được.
  • Á đù! Nhà nước chi tiêu kiểu này thì vàng núi cũng không thấm gì. Thôi, tôi về tìm chỗ chôn vàng cho nó chắc.

  Ngô Trường An