Phản cách mạng

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  Phản cách mạng

  Việc trấn áp các cuộc biểu tình của nhân dân vì môi trường từ đầu tháng 5/2016 đã chôn vùi lý thuyết về nhà nước của dân, do dân và vì dân của đảng cộng sản.

  Theo hệ lý thuyết ấy, vốn do "thiên tai" Lenin tưởng tượng ra, nhà nước xã hội chủ nghĩa hình thành từ thành quả của cuộc cách mạng vô sản và được củng cố để bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, đồng thời trấn áp bọn phản cách mạng.

  Trong thảm hoạ môi trường đang diễn ra tại Việt Nam, không chỉ các loài động vật chết hàng loạt và môi trường bị tàn phá, mà sức khoẻ và kế sinh nhai của mọi người dân đang và sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài. Nói cách khác, lợi ích của nhân dân bị đe doạ.

  Thay vì bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, nhà cầm quyền Việt Nam đã đứng về phía lợi ích của chính giai cấp thống trị và giới tư bản nước ngoài, tìm cách che giấu và chậm chạp công bố nguyên nhân gây nên thảm hoạ đó.

  Khi mất niềm tin, nhân dân đã xuống đường ôn hoà bày tỏ công khai nguyện vọng yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch hoá kết quả điều tra thảm hoạ. Tuy nhiên, thay cho đối thoại và tôn trọng quyền biểu tình của công dân, nhà cầm quyền chọn giải pháp đàn áp nhân dân và bịt miệng báo chí.

  Hành động bạo lực đối với chính nhân dân lao động đã phơi bày bản chất phản cách mạng của mọi nhà nước xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và hiện tại và, do đó, đánh đổ lý thuyết nguỵ biện của chủ nghĩa Mác-Lênin về con đường xây dựng một xã hội công bằng và bác ái, có tên "Cộng sản".

  "Cộng sản" trước đây là tên gọi của một thiên đường hạnh phúc trong mơ của loài người, nhưng ngày nay nó là cơn ác mộng của sắt, máu và nước mắt giữa cõi nhân gian này.