Xã Hội 20-05-2016

  Đừng chọn cách dễ dãi mà hãy hành động

  Đừng chọn cách dễ dãi mà hãy hành động

  Về căn nguyên nạn tham nhũng, anh đã có nhiều bài phân tích ở trang facebook này mà ý tưởng lõi của nó là về hệ thống lỗi và quyền lực độc tài ko được kiểm soát dẫn tới nạn lạm dụng quyền lực ----> Chế độ độc tài thúc đẩy tham nhũng và ko có khả năng loại bỏ hay chống lại nó, vì đó là khuyết tật cố hữu của độc tài.

  Tham nhũng ở đâu cũng có nhưng việc giám sát quyền lực có thể hạn chế và ngăn ngừa nó. Với các chế độ độc tài, đây là điều bất khả thi vì nếu có thể giám sát độc tài thì đó đã không còn là độc tài nữa. Điều này đã được phân tích trong rất nhiều bài viết ở đây và là một tư tưởng xuyên suốt. Bài viết "Hệ thống lỗi và sự lạm dụng quyền lực" nêu lên 1 khái niệm do anh đặt ra.

  Việc hiện giờ là càng làm nhiều người quan tâm đến thời cuộc càng tốt. Họ ko những phải nhận thấy cái sai, mà còn phải sẵn sàng ra khỏi nhà và hành động. Ví dụ anh vận động người dân đi bầu với phong trào Một lá phiếu, Một cái tên. Mục đích thực sự của việc này là: "bạn bất mãn, rất tốt. Bạn nhận thấy bất cập, rất tốt. Bạn muốn tỏ thái độ, rất tốt. Vậy đừng chọn cách dễ dãi là nằm nhà, mà hãy ra đường, hãy hành động. Đi bầu với tâm lý đấu tranh, chính là một cách để thúc đẩy con người hành động".

  Một người hiểu biết và sẵn sàng ra khỏi nhà hành động, có giá trị hơn nhiều một người bất mãn nằm nhà quay lưng lại với mọi thứ. Có hàng chục triệu người bất mãn với thời cuộc ở Việt Nam, nhưng chỉ có vài ngàn người ít ỏi đã sẵn sàng ra khỏi nhà ngày 01/05, 08/05 và 15/05. Nếu có vài chục ngàn người thay vì quay lưng với xã hội mà đã ra khỏi nhà và góp tiếng nói của mình, thì hẳn mọi thứ đã thay đổi nhanh hơn. Sự vận động của anh, chính là để tạo ra một lớp người không những hiểu biết xã hội mà còn phải tích cực trong hành động. Dĩ nhiên, có người chọn nằm nhà nhưng vẫn sẵn sàng hành động khi cần, họ thuộc một diện khác vì đã thực sự thức tỉnh.

  Ngay cả việc anh kêu gọi chọn một người khi bỏ phiếu cũng là việc có hàm ý sâu xa: Đã chọn, nghĩa là phải nghĩ, phải tìm hiểu. Gạch hết thì rất dễ, vì chẳng cần nghĩ gì. Nhưng càng chịu tìm hiểu về chính trị, sẽ càng nhận rõ thực trạng, càng thấy bất cập và từ đó càng thấy cần hành động. Sợ nhất là không ai chịu nghĩ, không ai chịu làm. Độc tài cộng sản thích nhất loại dân này.

  Nhiều người đã phản đối việc đi bầu, vì họ không đặt mình vào vị trí của những người chưa hiểu hoặc chưa hiểu rõ, họ chỉ biết đến chính mình. Không hiểu xã hội, không biết về số đông, thì vận động cái gì và vận động được ai??? Trong khi đó, anh viết là để tạo sự thức tỉnh cho càng nhiều người càng tốt.