Barack Obama đắc cử tại ... Việt Nam

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  Barack Obama đắc cử tại ... Việt Nam

  Cuộc bầu cử rầm rộ và tốn kém nhất Việt Nam vừa kết thúc và chính trị gia đắc cử rõ ràng là Barack Obama, chứ không phải những gương mặt đảng cử u tối, trì độn đến chán phèo.

  Dân chúng xuống đường đông đảo đón tiếp vị Tổng thống Hiệp Chủng Quốc cho thấy lá phiếu của người Việt ngày nay đã chuyển hướng dành cho những chính khách dân chủ và thể chế chính trị tự do mà họ đại diện.

  Nếu bây giờ có bầu cử đa đảng, chắc chắn các ứng viên cộng sản sẽ bị đánh bại thảm hại với tỷ lệ áp đảo. Người cộng sản thừa biết vậy, nên chẳng bao giờ dám trưng cầu dân ý về thể chế chính trị hoặc chấp nhận mô hình tranh cử tự do. Họ phải vay mượn quá khứ ảo hoặc trở nên ngày càng tàn bạo thật để bám víu quyền lực bằng mọi giá.

  41 năm sau ngày xe tăng Bắc Việt húc đổ cổng Dinh Độc Lập, mà nhà cầm quyền vừa tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm long trọng sự kiện "đánh cho nguỵ nhào" sau khi đã "đánh cho Mỹ cút", nhân vật chính trị đầy quyền lực của kẻ thù xưa ung dung dạo bước trên các phố phường Hà Nội và Sài Gòn trong sự tiếp đón nồng hậu của toàn dân, mà ngay cả lúc sinh thời ông Hồ còn chưa nhận được như thế.

  Một chế độ đang bị dân tình chán ghét đến tận cùng hiển nhiên không thể có thêm tương lai, bởi ngày tận mạt của nó đã đến trước cửa. Mọi sự kéo dài chẳng qua chỉ là nỗ lực vớt vát chút cơm cháo dành lại ngày sau, phòng khi phải bôn tẩu phương xa. Các nhà phân tích chiến lược của chế độ do vậy nên tỉnh táo nghiên cứu tác động đa dạng mà sự hiện diện của Barack Obama mang lại hôm nay, để may ra giúp những cái đầu đờ đẫn ở Ba Đình ngộ ra!