Thấy gì khi không có Cờ đỏ trong đoàn người đón Obama !

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Thấy gì khi không có Cờ đỏ trong đoàn người đón Obama !

  Đây là chuyện nghiêm trọng, vì nó là hành động từ lòng Dân, không ai bắt hay ép họ. Nó thể hiện sự dứt khoát với lý tưởng đỏ và những gì liên quan tới nó trong lòng Dân.

  Thấy đây là một áp lực lớn cho đảng Cộng sản, vì dầu hết sức tuyên truyền nhưng trước thực tế ngược lại. Lòng dân đã từ bỏ nó, từ bỏ lý tưởng đỏ như các Dân tộc khác trên Thế giới.

  Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:

  • Việc chính quyền đảng cử chà đạp pháp luật bằng cách cho côn đồ đánh người biểu tình, trước mặt lực lượng CA lan truyền đầy trên mạng, đã làm cho nhiều người dân phẩn uất. Sự phẩn uất này làm họ dứt khoát hơn với lý tưởng đỏ.

  • Việc chính quyền đảng cử chà đạp pháp luật bằng cách bao che cho Formosa để che dấu xã thải kim loại nặng làm cá chết. Đã đặt mối nguy hiểm đó lên bàn ăn của từng gia đình. Sự phẩn uất này làm họ dứt khoát hơn với lý tưởng đỏ.

  Và như thế mới thấy dùng bạo lực phi pháp, dối trá xem thường tính mạng của Dân là những cách làm cho lòng Dân quên lá cờ đỏ cùng lý tưởng đỏ một cách nhanh nhất.

  Và như thế mới thấy dùng bạo lực phi pháp, dối trá xem thường tính mạng của Dân là những cách làm cho đảng CS đi vào thùng rác lịch sử một cách nhanh nhất mà thôi.


  Nguyễn Tấn Thành