Ngôn ngữ của tuyên giáo

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  Ngôn ngữ của tuyên giáo

  Trong những buổi trình diện hàng tháng trước đây của tôi khi còn bị quản chế, phía an ninh luôn mang từng bài viết trên facebook của tôi ra vặn hỏi: "Động cơ anh viết bài này là gì?"

  Đáp lại, tôi nói: "Có hay không có động cơ trong mỗi chia sẻ trên trang cá nhân đó là quyền của tôi, và tôi không có nghĩa vụ giải thích. Các anh có quyền đọc và bình luận, nhưng tôi không có nghĩa vụ trả lời truy vấn của các anh về bất cứ vấn đề gì, kể cả động cơ và mục đích của tôi trong bất kỳ bài viết nào."

  Nay thấy VTV cũng truy vấn facebooker như vậy, mới hiểu họ cùng một lò mà ra cả. Trí não và ngôn ngữ của tuyên giáo chỉ có bấy nhiêu, vì trong chính sách ngu dân, áp đặt tư tưởng lên người khác là đường lối tuyên truyền quen thuộc nhằm dẫn dắt mọi người tư duy theo định hướng của đảng cầm quyền. Cái gì có lợi cho quyền lực độc tôn của chính quyền cộng sản thì được nói, còn không sẽ bị quy chụp động cơ này nọ.

  Nhân đây, xin giúp ý với các bạn rằng, nếu chẳng may bị cơ quan an ninh mời làm việc về các bài viết trên facebook của mình, các bạn không có nghĩa vụ phải giải trình bất cứ động cơ hay mục đích phát ngôn của mình, bởi đó là quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp hiện hành công nhận. Không văn bản luật pháp nào đứng trên Hiến pháp để tước đoạt quyền đó của các bạn.