5 câu hỏi về Vũng Áng cần chính phủ giải đáp

  5 câu hỏi về Vũng Áng cần chính phủ giải đáp

  Ngoài câu hỏi tổng quát 'Cá chết vì đâu?', còn có 5 câu hỏi sau đang được đặt ra trước Chính phủ:

  1. Nếu chất lượng nước biển đảm bảo như kết luận chung của một số bộ thì vì sao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại ra công văn cấm chế biển và tiêu thụ hải sản được đánh bắt trong vòng 20 hải lý?

  2. Tổng số hải sản mà Nhà nước hỗ trợ thu mua thời gian vừa qua là bao nhiêu? Đã làm gì với chúng? Tiêu hủy hay đem đi tiêu thụ? Nếu tiêu hủy thì với quy trình như thế nào? Tiêu hủy ở đâu? Có gì ghi nhận việc tiêu hủy? Nếu tiêu thụ thì tiêu thụ ở đâu? Đã kiểm định chưa mà cho phép tiêu thụ? Quy trình kiểm định thế nào? Nếu người dân ăn vào gặp vấn đề thì ai chịu trách nhiệm và có được bồi thường?

  3. Khi phóng viên dẫn chiếu kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế về nồng độ Cr trong nước biển tỉnh này cao gấp 9 lần cho phép (là một kết luận khoa học), vì sao Thứ trưởng Bộ TN-MT lại lo ngại điều này "gây tổn hại tới lợi ích quốc gia"?

  4. Formosa đã sử dụng 600 tấn hóa chất độc và cực độc của họ như thế nào?

  5. Toàn văn hợp đồng giữa Chính phủ với Formosa có thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Bí mật Nhà nước không? Có thể công khai không?

  Chừng nào Chính phủ chưa giải đáp tường tận ít nhất 5 câu hỏi trên, thật khó yên lòng dân.

  Và cũng đừng cảm thấy khó hiểu nếu người dân tiếp tục xuống đường đòi minh bạch.