5 điều về hướng đạo Việt Nam

  5 điều về hướng đạo Việt Nam

  Ngày 3/6 vừa rồi buổi lễ kỷ niệm của Hướng đạo Việt Nam quy tụ gần 1000 hướng đạo sinh đã bị cơ quan an ninh cản trở. Sự kiện này tiếp nối việc gần một năm trước đây cơ quan an ninh cũng đã ngăn cản hơn 4000 hướng đạo sinh Việt Nam họp trại Hợp Lực tại Biên Hòa.

  Vì sao có chuyện như vậy? Có vài thông tin liên quan đến Hướng đạo Việt Nam có thể góp phần lý giải điều này.

  1. Hướng đạo Việt Nam là gì?
   Hội HĐVN là một tổ chức xã hội tự nguyện nhằm góp phần giáo dục cho thanh thiếu nhi trên toàn cõi Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và quốc tịch, phù hợp với mục đích, nguyên tắc và phương pháp được hình thành bởi Người sáng lập là Robert Baden Powell từ năm 1907 được thể hiện trong Điều Lệ của Hội.
   Mục đích của Hội HĐVN là góp phần phát triển cho giới trẻ Việt Nam đạt được đầy đủ thể chất, trí tuệ, có tính xã hội và những tiềm năng tinh thần để trở thành những cá nhân và công dân có trách nhiệm với cộng đồng và Quốc gia.
   Hội HĐVN không hoạt động và cổ động chính trị. (Trích Dự thảo Điều lệ Hội Hướng đạo Việt Nam)

  2. Hướng đạo Việt Nam là tổ chức xã hội dân sự còn hoạt động có tuổi đời lâu nhất ở Việt Nam.
   Thành lập năm 1930, nó có thâm niên hoạt động ngang Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Nó còn có thể là tổ chức xã hội dân sự độc lập có số lượng thành viên đông nhất từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam, với khoảng 15,000 hướng đạo sinh tính tới năm 1975.
   Giai đoạn trước 1975 cũng chứng kiến thời kỳ phát triển trong quan hệ quốc tế của HĐVN khi là thành viên của Hướng Đạo Quốc Tế và thường xuyên tham gia các sinh hoạt hướng đạo cấp khu vực và thế giới.

  3. Hướng đạo Việt Nam là tổ chức xã hội dân sự độc lập duy nhất từng có Chủ tịch nước làm Hội trưởng Danh dự. Ông Hồ Chí Minh, khi nhận chức Chủ tịch Danh dự Hội này năm 1946, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  4. Hướng đạo Việt Nam chưa từng bị cấm hoạt động một cách chính thức bằng một văn bản pháp lý nào kể từ khi được Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cấp phép hoạt động năm 1946.

  Việc công nhận tư cách pháp nhân chính thức của HĐVN hiện đang bị ngăn cản bởi một Thông báo của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Thông báo số 143-TB/TW, với lý do được trình bày như sau:

  "Hiện nay, ở nước ta đã có nhiều hội, đoàn thể với đối tượng bao gồm mọi giới, mọi lứa tuổi đang hoạt động, nếu chính thức cho tái lập thêm tổ chức hướng đạo thì sẽ dẫn đến tranh giành lực lượng, tranh giành quần chúng giữa hướng đạo với các tổ chức đã có và tạo ra tiền lệ đa nguyên trong tổ chức quần chúng"

  "Vì vậy, KHÔNG ĐẶT VẤN ĐỀ TÁI LẬP TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO, cũng như tránh lập thêm các hội, đoàn mới” Kể từ khi thành lập, trải nhiều chế độ chính trị từ Pháp thuộc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa, CHXHCN Việt Nam, duy nhất chỉ chế độ CHXHCN Việt Nam là ngăn cản hoạt động của Hướng đạo Việt Nam cả hai mặt pháp lý lẫn thực tế.

  [Đây là kiểu quán phở A ra lệnh CẤM người khác mở quán phở B trong cùng một khu phố, vì lý do chỉ cần quán phở A là đủ phục vụ rồi. Không thích ăn quán A thì nhịn, cấm đòi hỏi. Về bản chất là một kiểu độc quyền.]

  5, Nhiều lãnh đạo từng là hướng đạo sinh.

  Ngay khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, rất nhiều thành viên Hướng đạo Việt Nam đã trở thành bộ trưởng, thứ trưởng của chính quyền non trẻ này như Hoàng Đạo Thúy, Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Phạm Ngọc Thạch...

  Hiện tượng tương tự cũng diễn ra dưới thời Việt Nam Cộng hòa.

  Cũng vậy, rất nhiều lãnh đạo các tổ chức cộng đồng người Việt tại Mỹ, Úc, Canada...cũng có gốc gác Hướng đạo Việt Nam.

  Điều này thật ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì rất nhiều nguyên thủ trên thế giới cũng từng là hướng đạo sinh.

  Riêng ở Mỹ có tới 5 Tổng thống, gồm John F. Kennedy, Gerald Ford, Bill Clinton, George W. Bush và cả người đương nhiệm mới thăm nước ta là Barack Obama đều từng là hướng đạo sinh.

  Số lượng người nổi tiếng tầm toàn cầu có gốc gác hướng đạo sinh, trong mọi lĩnh vực, phải tính tới con số hàng trăm, hàng ngàn.


  Thông tin về sự kiện hôm 3/6 của Hướng đạo Việt Nam https://www.facebook.com/huongdaovietnam1/posts/790506851085366