Gốc rễ vấn đề

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  Gốc rễ vấn đề

  Mong mọi người cảnh giác, đừng góp sức vào cuộc chiến nội bộ của giới chóp bu cộng sản, vốn thường được dẫn dắt bằng cách mượn tay truyền thông, cả lề phải lẫn lề trái.

  Cần phải thấy nạn con ông cháu cha hay cha truyền con nối là sản phẩm đương nhiên của chế độ cộng sản - một kiểu phong kiến hiện đại trá hình. Chế độ đó mới là nguồn cơn của mọi vấn nạn và tệ nạn của xã hội Việt Nam ngày nay.

  Không con ông này thì cũng cháu bà nọ ngồi xổm trên đầu nhân dân và kềm hãm tương lai con cháu chúng ta. Công kích một vài cá nhân không giải quyết vấn đề, trái lại phải xác định mục tiêu là thể chế thối nát này và cùng hành động để loại bỏ nó bằng mọi giá!