Công tử Đảng

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Công tử Đảng

  Chúng tôi vẫn thường nói với nhau, nếu là con ông cháu cha thì chỉ cần kinh doanh thật bình thường và nghiêm túc thì đã có lợi hơn người ta rồi. Khi những doanh nghiệp khác tốn thêm 4-5 đồng để bôi trơn thì các doanh nghiệp của những "công tử đảng" chỉ bỏ ra 1-2 đồng hay thậm chí không cần bỏ đồng nào. Chưa kể, họ có thể nhận những ưu ái về tiền thuê địa điểm, thuế, thời gian hoàn thành các thủ tục...

  Có đôi lần, tôi tình cờ tham gia vào những bữa tiệc với các "công tử đảng", tôi nhận ra mình không có gì ngạc nhiên khi trị giá bữa tiệc đôi khi bằng một năm lương của một công chức bình thường. Tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên khi những cậu trẻ mới ra trường đang làm nhân viên rất bình thường ở một phòng ban bình thường tại một sở ngành cũng bình thường, nhưng tay đeo chiếc đồng hồ có giá khoảng $50.000. Không một ai trong số này không được học hành tử tế, không xuất thân từ những gia đình có "truyền thống cách mạng".

  Sự công bằng mà người ta đòi hỏi là công bằng về cơ hội. Chắc chắn, điều đó không bao giờ có ở đất nước này khi những công tử đảng coi việc mình được nhận tiền từ nhà nước để đi học, được bổ nhiệm vào chỗ béo bở là đương nhiên. Cũng không bao giờ có sự chuyển hoá tư tưởng sau khi đi ra ngoài ăn học để các công tử đảng nảy sinh ý định cải tổ quốc gia, thể chế. Sự tinh quái tư bản dạy cho họ rằng vị trí ăn trên ngồi trốc của họ hoàn toàn không đến từ khả năng của bản thân mà đến từ cái cơ chế đã đưa họ lên vị trí công tử đảng rất đúng quy trình.


  Trung Bảo