Xã Hội 20-06-2016

  Hộ Khẩu: khổ dân, khó quan

  Hoàng Linh

  phóng viên báo Tuổi Trẻ

  website Sài Gòn
  Hộ Khẩu: khổ dân, khó quan

  Khoảng ¼ đến 1/3 lao động vàng ở các đô thị lớn của VN khốn khổ,cũng là cái khó của nhiều cơ quan quản lý:hộ khẩu. Theo số liệu của hội thảo công bố về người không có hộ khẩu thường trú, TPHCM có 2,9 triệu người, Bình Dương 1,4 triệu người, Hà Nội 1,3 triệu người và Đà Nẵng 120.000 người. Kèm theo dữ liệu này là hàng triệu hồ sơ cần xác nhận,quản lý, truy xuất.Quá khổ và quá khó.Không ai mong muốn nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày làm khổ dân và gây khó khăn lúng túng cho cơ quan tuyển dụng lao động, quản lý.

  Điều nghịch lý là chính các cơ quan quản lý hộ khẩu lại đang cố gắng làm giảm hiệu lực của hộ khẩu bằng các văn bản dưới luật hoặc lách luật.

  Chính Luật Cư Trú cũng khẳng định quyền tự do cư trú như quyền cơ bản công dân nhưng lại ràng buộc bởi các điều khoản khác hạn chế quyền này.

  Dân khổ,quan khó cũng chỉ vì cái hộ khẩu.Hộ khẩu là chế định quản lý xã hội bằng hộ gia đình với người đại diện là chủ hộ.Nó phù hợp với nền kinh tế tập trung, bao cấp,trong đó nhà nước đóng vai trò cấp phát.

  Hộ khẩu chỉ còn duy trì ở rất ít quốc gia và họ cũng đang tìm cách xóa hộ khẩu vì quá nhiều cản ngại mà hiệu quả quản lý không hiệu quả như cách quản lý công dân trên toàn thế giới hiện nay là Căn Cước. Căn Cước là chỉ danh cá nhân nó phù hợp với tất cả luật là vì hầu hết luật điều chỉnh hành vi cá nhân chứ không nhằm vào hộ gia đình nên hộ khẩu tồn tại là vô nghĩa.

  Con người lao động, cho dù ở địa phương nào cũng đóng góp qua nghĩa vụ thuế mà quản lý bằng hộ khẩu gắn cá nhân với hộ gia đình chính là cản ngại lớn nhất.

  Không thể tăng năng suất lao động và cải cách hành chính hiệu quả nếu vẫn duy trì hộ khẩu. Chưa kể người chưa hộ khẩu có thể bị các quy định dưới luật ở các địa phương hạn chế một số quyền trái với Luật Dân Sự.
  Vậy sao không bỏ hộ khẩu khi nó làm khổ dân,làm khó cơ quan công quyền và cản ngại sự phát triển?