Luật Facebook

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Luật Facebook

  Hiện nay, tình hình vi phạm các qui định trên facebook khá phổ biến. Các cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều hình phạt như đấu tố, phạt tiền, tịch thu thẻ nhà báo. Tuy nhiên, những kẻ phản động luôn cho là các cơ quan chức năng đã không dựa trên cơ sở pháp lí nào để đưa ra những hình phạt như vậy. Do vậy, tôi đề nghị Quốc hội cần ra luật Facebook.

  Luật đó phải qui định rõ ràng: bất cứ ai muốn mở tài khoản trên facebook phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan nhà nước. Những ai làm ở các cơ sở tư nhân thì phải có sự cho phép bằng văn bản của Chủ tịch quận, huyện. Còn những ai không phải công chức, không phải viên chức, cũng không có tên trong công ty tư nhân nào thì Chủ tịch UBND Phường cấp phép bằng văn bản.

  Những người không có hộ khẩu thường trú, những người không kiểm soát được hành vi, những người mất quyền công dân… và những người chưa hoàn thành thủ tục với cấp chức năng, hoặc chưa làm cho cấp chức năng vừa lòng sẽ không được phép có tài khoản Facebook.

  Nếu không có sự cho phép bằng văn bản mà vẫn mở tài khoản Facebook, tịch thu điện thoại, máy tính. Tái phạm sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

  Để đăng một stt lên Facebook, người đăng cần phải có sự duyệt bài bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan. Những người không thuộc các cơ quan nhà nước, bài viết phải có sự đồng ý bằng văn bản của cán bộ tuyên giáo cấp quận huyện trở lên.

  Nếu bài viết đó nói đến cá nhân quan chức từ cấp tổ trưởng tổ dân phố trở lên, phải được sự đồng ý bằng văn bản của quan chức đó. Muốn đăng bài về một cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước, phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan hoặc giám đốc doanh nghiệp đó, cũng bằng văn bản.

  Những người đăng bài chưa được duyệt bằng văn bản của cấp có thẩm quyền lên Facebook sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, trường hợp nghiêm trọng có thể tù giam từ chung thân đến tử hình.

  Hàng tuần, cơ quan tuyên giáo sẽ ban hành danh mục các từ cấm sử dụng. Những từ nhạy cảm như tan xác, cá chết, bầu, Hà tĩnh… phải được coi là húy, không được phép vi phạm. Những ai vi phạm sẽ được đưa ra đấu tố. Nếu là nhà báo thì bị rút thẻ nhà báo, là người hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì tước chứng chỉ hành nghề. Những ai không làm trong các lĩnh vực ngành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề thì bị cấm viết facebook trong 2 năm. Tất cả những người đã vi phạm và chấp hành xong hình phạt, sẽ phải học và thi lấy chứng chỉ viết facebook.

  Ngoài ra, luật cũng cần qui định cụ thể về việc chức năng nhiệm vụ của giám đốc các doanh nghiệp viễn thông trong việc cho chạy hay chặn facebook, đồng thời cũng qui định rõ chức năng nhiệm vụ của cá mập, khi nào thì có thể cắn cáp toàn phần, khi nào thì cắn cáp chọn lọc. Những qui định này sẽ tránh những lời đồn đại của bọn xấu về các loại thức ăn mà cá mập khoái khẩu.

  Với những qui định chặt chẽ như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng được một xã hội đồng nhất, trên facebook sẽ chỉ thấy những từ như muôn năm, quang vinh, sáng suốt, tài tình, rực rỡ, nhiệt liệt…


  Võ Xuân Sơn