Brexit và tác động đến Việt Nam

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Brexit và tác động đến Việt Nam

  Thương mại, đầu tư, du lịch và tài chính là các kênh tác động của Brexit đến kinh tế Việt Nam xếp theo thứ tự từ tác động lớn nhất đến không đáng kể. Tác động trên thị trường tài chính đã thấy là việc dòng vốn quốc tế chảy vào các tài sản an toàn (vàng, USD, yên). Ảnh hưởng đến thị trường tài chính Việt Nam là không đáng kể. Khách du lịch Anh ra nước ngoài, sẽ giảm khi đồng bảng mất giá và kinh tế suy yếu, nhưng lượng khách này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ ở thị trường du lịch Việt Nam. Đầu tư trực tiếp của Anh ra nước ngoài, đặc biệt là vào EU sẽ bị ảnh hưởng nặng sau Brexit, nhưng cũng không có lý do gì để nói là đầu tư của Anh sang Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thương mại sẽ là kênh chịu tác động chính.

  Trong vòng 5 năm qua, Anh đã trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam trong EU, với tốc độ tăng trưởng kim ngạch bình quân là 22,5%/năm. Với 4,65 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu của sang Anh chiếm 2,4% GDP Việt Nam, trong khi tỷ lệ này tính bình quân các nền kinh tế Đông Á chỉ là 0,7%. Đó là lý do nhiều báo chí kinh tế quốc tế đã cho rằng Việt Nam sẽ bị tác động lớn nhất trong Đông Á từ Brexit.

  Xuất khẩu sang Anh chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực ít nhất trong ngắn hạn khi đồng bảng Anh giảm giá. Tác động sẽ lớn hơn nếu Brexit làm cho nền kinh tế Anh rơi vào suy thoái và bất ổn trong vòng 2 năm nữa, trước khi Anh đạt thỏa thuận chính thức rời khỏi EU. Ở cấp độ vĩ mô, tác động tới tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt nam sẽ là nhỏ. Trong cơ cấu xuất khẩu, điện thoại di động Samsung chiếm tới hơn 36%. Vậy, ở mức vi mô, chỉ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc, giày dẹp, nội thất và nông sản phụ thuộc nhiều vào thị trường Anh mới chịu tác động lớn.

  Đối với Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA), kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là thỏa thuận sẽ được ký kết giữa Việt Nam và EU, nhưng sẽ không có Anh. Như vậy, lợi ích tiếp cận thị trường Anh (chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU) mà Hiệp định được kỳ vọng mang lại cho Việt Nam sẽ không còn. Tuy vậy, EU và Việt Nam vẫn có thể cho phép Anh là nền kinh tế bên ngoài được tham gia vào Hiệp định (tức là Hiệp định sẽ là giữa ba bên). Đây là kịch bản tốt nhất cho Việt Nam.


  Xuân Thành Nguyễn