Điều đáng sợ nhất

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Điều đáng sợ nhất

  Theo bạn sau những năm tháng nội chiến đến nay điều gì là đáng sợ nhất: Tham nhũng? Lạm Quyền? Kinh tế trì trệ? Thiếu ăn?

  KHÔNG!!

  Điều đáng sợ nhất sau ngày chiến thắng 30/4/1975 chính là Sự giáo dục chuyên chế, Sự nhồi sọ. Nó dẫn đến những con người vốn hiền lành, chân chất và tốt bụng trở thành công cụ của một nhóm chuyên quyền nhất định.

  Thể hiện qua Sự tôn thờ cá nhân một cách mù quáng mà sự phân biệt đúng sai không còn cần thiết nữa. Những trang giấy trắng - Giới trẻ sau thời chiến bị biến hoá thành công cụ bảo vệ chế độ theo từng năm tháng được sống và học tập ở các mái trường. Nơi đáng lẽ sau nhiều năm học tập họ phải có kiến thức để làm việc, đóng góp xã hội và xây dựng đất nước.

  Đến giờ, nếu bạn đem một học sinh dù đã tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo họ "Khởi nghiệp" bằng tất cả kiến thức mà họ được dạy ở trường thì câu trả lời luôn là không thể. Mặc dù cùng độ tuổi và bậc giáo dục với các nước khác trên thế giới.

  Vì đâu họ không thể làm được, phải chăng những kiến thức họ học ở trường kia quá vô dụng, không đáp ứng cho việc phát triển môi trường sống.

  Mà nó đáp ứng cho một Sự nhồi sọ có chủ đích. Thật vậy, những gì học sinh được học ở trường hiện tại chỉ là những lý thuyết phi lý. Họ dạy Việt Nam có "Rừng vàng biển bạc" nhưng không dạy vì sao lại thua kém nước Nhật "Thiên tai", dạy Việt Nam là đất nước anh hùng trước giặc ngoại xâm nhưng họ không dạy thế nào là giặc, dạy Sài Gòn là Hòn ngọc viễn Đông cường thịnh nhưng không nói nó cường thịnh ở thời điểm nào trong suốt chiều dài lịch sử, dạy người dân biết Ơn đảng Ơn nhà nước nhưng không dám nói ra đảng và nhà nước mang ơn ai,...

  Và hơn hết họ dạy Yêu bác yêu đảng một cách mù quáng mà không cần phân biệt phải trái và không chấp nhận bất kì lý lẽ phản biện nào. Dạy tin tưởng vào đảng và nhà nước một cách tuyệt đối dù cho họ có sai.
  Sự nhồi sọ này đáng sợ đến độ, những con người của Thời đại này sẵn sàng bất chấp tất cả bảo vệ chiếc ghế quyền lực của "bác", đáng nói hơn là Sự ngu dân này đạt đến ngưỡng hoàn hảo gần như là ở tất cả mọi người, chỉ trừ những người được dạy từ nhỏ về sự thật.

  Điều đáng nói, những con người kia như Những xác sống, chỉ biết tin tưởng vào mục đích tuyệt đối mà đảng đề ra và nếu "bác" có thật sự là người Trung Quốc thì Những Xác Sống này vẫn sẵn sàng tin yêu và bảo vệ tuyệt đối.

  ĐÂY MỚI THẬT SỰ LÀ MỐI HIỂM HOẠ CHO DÂN TỘC!!


  Huỳnh Thành Phát