Trung Quốc và hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Trung Quốc và hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc

  Trong giai đoạn 1913 - 1949, sau khi nhà Thanh sụp đổ, Cộng Hoà Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên và sau này của Tưởng Giới Thạch, đã vay mượn của Hoa Kỳ một số tiền khổng lồ qua hình thức bán công trái. Theo tổ chức American Bond Holders Foundation, năm 2010, Trung Quốc nợ Hoa Kỳ khoảng 750 tỉ đô la Mỹ số tiền công trái này tính theo thời giá 1. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cộng sản chối bỏ trách nhiệm và tuyên bố rằng mọi nợ nần xảy ra trước 1949, trước khi cộng sản Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền, hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa 2.

  Chỉ có điều, Trung Quốc cộng sản không chối bỏ đặc quyền làm thành viên thường trực của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Đặc quyền này có được là do công lao của Cộng Hoà Trung Hoa dưới thời Tưởng Giới Thạch đã liên minh với đồng minh để chống Fascist (Nhật, Đức và Ý) và Cộng Hoà Trung Hoa trở thành một trong 51 thành viên sáng lập nguyên thuỷ 3 và sau đó, Cộng Hoà Trung Hoa là 1 trong 5 thành viên thường trực của LHQ.

  Từ 1997 đến nay, Trung Quốc đã sử dụng đặc quyền này để phủ quyết (veto) 9 lần, kể cả nghị quyết kêu gọi hoà bình cho Trung Mỹ do Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain và Northern Ireland, United States of America và Venezuela đưa ra năm 1997. Năm 2007, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland và United States of America đưa ra nghị quyết kêu gọi Myanmar xem xét vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận cho Myanmar, Trung Quốc và Nga cũng dùng bắp cơ để phủ quyết việc này 4.

  Nói tóm lại, cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm nhưng không bao giờ chối bỏ đặc quyền mặc dù đặc quyền ấy không do họ tạo ra.


  Tài liệu tham khảo: