Hội Nghị Thành Đô 1990, sự thật và đồn đại.

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Hội Nghị Thành Đô 1990, sự thật và đồn đại.

  Sự thật:

  • Hội Nghị Thành Đô đã xảy ra vào ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
  • Các yếu nhân phía Việt Nam gồm có Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng. Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân và Lý Bằng.
  • Nội dung chi tiết Hội Nghị Thành Đô chưa bao giờ được công bố một cách công khai và chính thức cho đến tận ngày nay. Cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có một tài liệu nào khả tín nói về các chi tiết thoả thuận giữa hai bên trong hội nghị Thành Đô.
  • Đây là giai đoạn cuối trước khi Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết (Liên Xô) và khối đông Âu hoàn toàn tan rã. Cả Trung Quốc và Việt Nam đang lâm vào thế bị cô lập. Đặc biệt Việt Nam rơi vào thế không còn chỗ dựa vì khối cộng sản Liên Xô sụp đổ (từ lúc đảng cộng sản Đông Dương được hình thành cho đến suốt giai đoạn đi qua hai cuộc chiến ở Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam phải liên tục dựa vào Liên Xô hoặc Trung Quốc hoặc cả hai).

  Đồn đại:

  • Việt Nam sẽ trở thành một lãnh thổ tự trị thuộc Trung Quốc vào năm 2020. Ngay cả trong hồi ký Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao giai đoạn ấy cũng không hề nhắc đến chi tiết này.
  • Rất nhiều bài viết được phát tán với thông tin "theo Wikileaks" nhưng Wikileaks chưa hề có một tài liệu nào nói về việc VN trở thành một lãnh thổ tự trị của Trung Quốc vào năm 2020.

  Thực tế:

  • Trung Quốc càng ngày càng xâm nhập sâu vào bộ máy lãnh đạo của Việt Nam từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.
  • Việt Nam càng ngày càng sợ hãi và lệ thuộc vào Trung Quốc từ kinh tế đến chính trị. Hầu hết các chính sách đối nội của Việt Nam gần như rập khuôn Trung Quốc.
  • Nhà cầm quyền Việt Nam càng ngày càng nhu nhược trước sự lấn lướt và ngang tàng của Trung Quốc không những ngoài biển đảo mà ngay trong đất liền của Việt Nam.
  • Để hài lòng Trung Quốc, nhà cầm quyền Việt Nam đã liên tục hành hung, bắt bớ, cô lập, giam cầm tất cả những ai có hành động chống đối Trung Quốc tại Việt Nam từ 2007 đến nay.