Venezuela: đường về chế độ nông nô ở thế kỷ 21

  Nguyễn Đức Thành

  viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

  website Hà Nội, Việt Nam
  Venezuela: đường về chế độ nông nô ở thế kỷ 21

  Venezuela ra luật đòi hỏi người dân phải bắt buộc làm nông nghiệp để có thức ăn. Một kiểu cưỡng bức trong chế độ nông nô. Đó là thảm kịch tất yếu của những dân tộc mù quáng đi theo Chủ nghĩa Xã hội, mà lại hăng hái mộc mạc đi đúng như trong lý thuyết của các vị sáng lập đã ba hoa.

  Chính xác "Đường về chế độ nông nô" của Hayek, phiên bản thế kỷ 21!!!

  Nhiều cụ già về hưu bây giờ hình như vẫn nói với nhau là anh Gorbachev anh ấy phản bội nên Liên Xô sụp đổ. Thực tế thì nó đã sẵn sàng cho sụp đổ rồi, khi người dân Nga đến khoai tây đã chín cũng không đi thu hoạch. Vì họ không có động lực để làm việc đó. Cả xã hội đã không còn động lực sản xuất, duy trì sự sống. Đừng nói đến sáng tạo hay cạnh tranh với nước khác.

  Chủ nghĩa xã hội nói riêng, và mọi mô hình chủ nghĩa tập thể nói chung, chỉ có một bí quyết để thất bại thôi: Đó là nó tiêu diệt toàn bộ động lực làm việc, lao động và sáng tạo của mỗi con người. Và để bắt người ta làm việc, lao động (sáng tạo thì không thể bắt được rồi), nó buộc phải sử dụng các kỹ thuật khủng bố, bắt ép, hoặc nói dối. Cho nên, trong lịch sử của mọi xã hội XHCN, nhân phẩm con người luôn bị tước đoạt, cai trị bằng an ninh cảnh sát, và cá nhân thì gian trá, tham nhũng. Các xã hội khác có thể có tính chất đó hoặc không, nhưng xã hội chủ nghĩa thì CHẮC CHẮN có. Hay nói theo ngôn ngữ của các vị sáng lập, là TẤT YẾU LỊCH SỬ.

  Ở đâu còn sự u tối của con người, ở đó vẫn còn mầm sống cho Chủ nghĩa Xã hội. Muốn xua tan bóng tối thì phải có Ánh sáng, mà Ánh sáng thì không phải cứ muốn thì có được. Vì nó cần sự đấu tranh và khai sáng không ngừng nghỉ.