Sự thờ ơ và hả hê của người dân không đồng nghĩa với vô cảm

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Sự thờ ơ và hả hê của người dân không đồng nghĩa với vô cảm

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều là các ông vua cai quản cõi riêng.

  Mỗi đồng chí cai quản vài triệu dân. Người dân sợ các đồng chí ghê lắm. Có thể đôi chỗ có vài đồng chí sạch sẽ, thương dân thật nhưng khả năng này rất khó vì hệ thống của chúng ta là hệ thống có đặc điểm thu tô, tương tự như hệ bán hàng đa cấp.

  Trong hệ thống của ta có một nhóm là những người làm về kỹ thuật, chuyên môn, bao gồm rất nhiều bạn bè của mình mà mình quý trọng, và nhóm bên kia là các đồng chí làm về quản lý. Nhóm sau này gần như tất cả đều có hành vi rất đặc biệt giúp giải thích tại sao người dân lại có phản ứng lạ. Cách phản ứng như thế của người bình thường với sự mất mát trong vụ nổ súng vừa qua cho thấy đã xuất hiện những lằn ranh phân chia và những mâu thuẫn mang tính giai cấp tương tự như giữa giai cấp bị trị và giai cấp cai trị, giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột.

  Ở đây sự thờ ơ và hả hê của nhiều người mình không tin là sự vô cảm với sự đau đớn của đồng loại. Cá nhân những người cười cợt có thể đã thương xót những người thiệt mạng như thương xót bất kỳ sinh linh nào khác. Họ có thờ ơ là thờ ơ với những gì trớ trêu mà vụ việc này đại diện, với những thứ mâu thuẫn nội bộ mà vụ án mạng này tháo tấm màn che xuống cho người ta xem. Người dân nói, à thì ra bọn họ cũng có 3 phe 4 mâu thuẫn chứ không phải không. Đó là một khoảnh khắc à thì ra nhà vua cởi truồng chứ không phải là nhìn thấy xác người đồng loại của mình nằm đó mà hả hê.

  Tham nhũng ở quê ta là kiếp nạn tàn tệ hủy hoại mọi mặt của đời sống. Cán bộ quản lý xã hội ta đại đa số cực kỳ tha hóa và nhũng nhiễu nhân dân bằng mọi cách trực tiếp và gián tiếp qua lạm dụng ngân sách công. Câu chuyện cá ăn kiến và kiến ăn cá người ta đã nói hàng ngàn năm trước mà sao nhiều người không nhận thức ra.

  Mình tiếp tục ủng hộ chiến dịch đánh tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tình hình mới này, với hiểu biết chân thực về lòng dân thể hiện qua sự thờ ơ của người dân lần này, mình mong là tốc độ và cường độ của các biện pháp đánh tham nhũng được đẩy mạnh. 9 hay 12 vụ án điểm nào đó đề nghị làm thật nhanh để chứng tỏ cho người dân thấy có một ý chí chân thành trong việc hàn gắn quan hệ với nhân dân.

  Chỉ khi nào lợi ích của nhân dân và lợi ích của chính quyền song hành thì mất mát của chính quyền về con người hay vật chất mới nhận được sự đồng cảm của nhân dân. Còn không thì tất cả chỉ là trò đùa hết.


  Anh Phạm