Thảm họa môi trường biển: Chỉ một người nhận hình thức kỷ luật !

  Thảm họa môi trường biển: Chỉ một người nhận hình thức kỷ luật !

  Thảm họa chỉ không tái diễn trong tương lai khi những kẻ gây ra nó bị trừng phạt đích đáng ở hiện tại.

  Một đại thảm họa tước đi sinh kế của hơn 200,000 người và hủy hoại hệ sinh thái của 200km bờ biển không chỉ có nguyên nhân trực tiếp từ Formosa mà quan trọng không kém là việc buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

  Thế mà, chỉ có 1 cán bộ cấp trường phòng (vâng, chỉ là trưởng phòng) một sở chuyên môn của tỉnh Hà Tĩnh chịu kỷ luật khiển trách.

  Thông điệp được đưa ra là gì?

  Với những cán bộ khác: Thoải mái đi các đồng chí, gây ra thảm họa môi trường, thảm họa nhân đạo gì cũng mặc kệ, dù sao thì chỉ một em chức vụ bé tí nào đó bị kỷ luật, mà cũng chỉ là khiển trách thôi mà. Đừng lo.

  Với người dân: Chúng tôi bao che nhau đấy, mấy người làm được gì chúng tôi?

  Ức thật đấy nhưng thông điệp này không phải là không có ý nghĩa.

  Nó chứng tỏ đã đến lúc các phương thức gây ảnh hưởng lên lực lượng nắm quyền, từ kiến nghị, truyền thông trên báo chí và mạng xã hội đạt mức tới hạn của chúng.

  Lực lượng ấy vẫn trơ lì bảo vệ các thành viên của nó, bất chấp những lời than vãn, la ó, quát mắng khắp mọi nơi.

  Đến lúc phải cộng thêm vào hiện tại các phương thức gây áp lực ở mức cao hơn.

  Bất kỳ lực lượng nắm quyền nào cũng cần phải bị đặt trước lựa chọn: Hoặc phải loại bỏ những thành viên tệ hại của nó một khi gây ra sai lầm, hoặc chính nó phải bị loại bỏ khỏi vị trí nắm quyền trong một thời gian, cho lực lượng khác xứng đáng hơn, qua một kỳ bầu cử.

  Vâng, cạnh tranh chính trị là điều tôi đang nghĩ đến, chỉ là sớm hay muộn, chứ không thể còn cách nào khác.