Cách Bộ Công An hiểu về hiến pháp

  Lê Công Định

  Luật sư

  website Sài Gòn, Việt Nam
  Cách Bộ Công An hiểu về hiến pháp

  Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) nhận định về quyền giám sát của công dân theo hiến pháp như sau:

  Theo tinh thần Hiến pháp 2013 thì không thể phủ nhận vai trò giám sát của người dân, nhưng không có điều khoản quy định cụ thể, chi tiết về từng trường hợp người dân được kiểm tra hay không được kiểm tra cảnh sát giao thông.

  Theo ngu ý của tôi, hiến pháp là luật gốc của mọi đạo luật thành văn trong một quốc gia. Các điều khoản của hiến pháp về quyền công dân và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước luôn ngắn gọn và khúc chiết. Chưa nước nào, kể cả Việt Nam qua các thời kỳ, có bản hiến pháp quy định cụ thể và chi tiết về từng trường hợp thực thi quyền công dân, như ngài Thiếu tướng lập luận.

  Dù vậy, một nguyên tắc bất thành văn mà mọi quốc gia văn minh đều thừa nhận và áp dụng, đó là quyền công dân luôn được diễn giải theo nghĩa rộng, còn thẩm quyền của cơ quan công quyền và công chức hành chính phải diễn giải theo nghĩa hẹp. Có thể nói đấy là kiến thức sơ đẳng mà sinh viên luật năm thứ nhất ở mọi nước văn minh đều biết.

  Quan điểm đòi hiến pháp phải "có điều khoản quy định cụ thể, chi tiết về từng trường hợp người dân được kiểm tra hay không được kiểm tra cảnh sát giao thông", mới cho phép thực thi quyền giám sát của công dân, vừa nguỵ biện để bao che cho sự lộng quyền của cảnh sát giao thông, vừa bộc lộ sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong tư duy và kiến thức pháp lý, đặc biệt về ngành luật hiến pháp, của người lãnh đạo Cục Pháp chế tại một Bộ quan trọng về chấp pháp của quốc gia.

  Bởi cách hiểu về hiến pháp và quyền công dân "sâu sắc" như vậy, bảo sao quyền của thần dân trong thời đại rực rỡ không bị phớt lờ, thậm chí chà đạp vĩnh viễn?!