Chỉ tại dân trí?

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Chỉ tại dân trí?

  Cách bào chữa dễ nhất và tiện nhất cho sự thối nát và ung rữa của chế độ là đổ thừa cho "dân trí".

  Mấy chục năm "dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng" cứ nhai đi, nhai lại những khẩu hiệu cũ mòn, bơm thổi thần thánh hoá lãnh tụ, vuốt ve nịnh bợ lãnh đạo, mở miệng ra là "cướp", là "đánh", là "thắng" và có cái gì khác hơn?

  Thời bình thì "cấm", "bắt", "cưỡng chế", chụp mũ người này, gán tội người kia. Sách vở, báo chí và giáo dục chính mạch có mấy bài dám nói thẳng về cái thiện, cái ác, cái xấu, cái tốt, cái thật, cái giả của bản chất chế độ, của bản chất đám lãnh đạo bất tài nhưng tàn bạo?

  Dân trí đâu phải là thứ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên mà là những thứ cần được giáo dục, cổ suý, nuôi dưỡng liên tục?

  Không dạy cho dân cái trí, cái tâm, cái nhân để làm người mà chỉ dạy cho dân khiếp sợ chế độ, mù loà tôn thờ lãnh tụ, vô cảm với nhau thì "dân trí" ở đâu mà có?