Tham ô quyền lực là gì?

  Huỳnh Ngọc Chênh

  nhà báo

  website Sài Gòn
  Tham ô quyền lực là gì?

  Có vài bạn chưa hiểu tham ô quyền lực là gì, chưa phân biệt được tham ô quyền lực với tham ô kinh tế đã chửi toáng lên rằng những ai, trong đó có tui, phân biệt 2 loại tham ô ấy ra riêng là ngu.

  Do vậy tui xin đưa lại một số khái niệm cơ bản như sau:

  • Có quyền lực khác với tham ô quyền lực
  • Có của cải khác với tham ô của cải
  • Anh được bầu lên làm Tổng bí thư, Tổng thống một cách hợp pháp là anh có quyền lực.
  • Anh sử dụng quyền lực sửa đổi hiến pháp, sửa đổi điều lệ để tiếp tục làm thêm nhiều nhiệm kỳ nữa là anh tham ô quyền lực. Như ông Nguyễn Phú Trọng, theo quy định đã quá tuổi phải về hưu, nhưng ông dùng quyền lực và thủ đoạn đặt ra quy chế đặc biệt để ông tiếp tục ở lại tức là ông đã tham ô quyền lực.
  • Anh sử dụng quyền lực để cài cắm người thân của anh vào các chức vụ sai quy định là anh tham ô quyền lực.
  • Anh dùng quyền lực để làm lợi phi pháp cho gia đình và bản thân là tham ô của cải.
  • Có quyền lực thì có thể tham ô được mọi thứ, nếu muốn. Nhưng chỉ có của cải không thôi thì anh không thể nào tham ô bất cứ cái gì. Anh có thể bỏ tiền ra mua mọi thứ, nhưng đó không phải là tham ô, vì anh có quyền mua, nhưng người ta có quyền không bán.

  Mong các bạn hiểu kĩ trước khi phán xét.