Ngôi nhà chung Việt Nam đang trông như thế nào?

  Ngôi nhà chung Việt Nam đang trông như thế nào?

  Khi có người đề xướng nhìn Việt Nam như một ngôi nhà chung, tôi không rõ một ngôi nhà như thế, nếu có, sẽ trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ là thiết kế của nó hẳn là sẽ không xa lắm so với bức hình bên dưới:

  Bên cạnh phòng khách xa hoa tráng lệ nơi kẻ quyền uy ung dung thưởng trà là những căn hầm u tối ủ dột dành để nhốt những ai không tuân phục họ, không chia sẻ niềm tin với họ.

  Tôi cũng không rõ khi lo ngại về những người "mong muốn đất nước dân chủ hóa chưa có gì trong tay đã đòi tùng xẻo những người cộng sản", người ta đang thực sự muốn nói đến ai, số lượng bao nhiêu, có điển hình không, nhưng tôi khá chắc chắn rằng tuyệt đại đa số những người phía bên phải bức hình, ngay cả khi bị đày đọa trong một phần đời rất dài bởi những người phía bên trái, vẫn xa lạ với bạo lực, chẳng dám đấm ai dù chỉ một cái, chứ nói gì tới những chuyện 'tùng xẻo', 'giết chóc'.

  Trái lại, tôi lại tuyệt đối tin tưởng, và có những bằng chứng rõ ràng rằng, những người phía bên trái đã và đang sẵn sàng bất chấp mọi luân thường đạo lý để giữ cho bằng được những người bên phải trong tù đày để có thể an tâm nhàn nhã tận hưởng phú quý và tiêu khiển quyền lực.

  Thêm nữa, trong khi tán thành phải thực hành 'văn hóa khinh bỉ' đối với những kẻ đã vơ vét rồi đưa gia đình chuồn ra ngoại quốc, tôi vẫn rất mơ hồ khi người ta bảo rằng họ biết có "nhiều người cộng sản cũng muốn kiến tạo một tương lai ngay tại chính quê hương."

  Những người đó là ai, bao nhiêu mà nhiều, liệu có đông bằng số "dân chủ đòi tùng xẻo" kể trên để thành điển hình không, và quan trọng hơn, họ đang muốn kiến tạo tương lai nào và cho ai?

  Khi Hồ Chí Minh, Trường Chinh... phát động cải cách ruộng đất, mở màn bằng việc bắn những người từng ra sức giúp họ như bà Cát Hanh Long, họ đang muốn kiến tạo tương lai gì?
  Tương lai nào Lê Duẩn, Đỗ Mười...hướng tới khi thực hiện cái gọi là 'cải tạo tư sản' - cướp bóc, tịch thu tài sản nhân dân trên diện rộng, khiến cả triệu người phải vượt biên và một nửa trong số đó phải bỏ mạng?

  Và khi Nguyễn Phú Trọng, mới gần đây thôi, tuyên bố những ai sửa Hiến pháp mà đụng đến quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bè lũ suy thoái đạo đức, ông ấy muốn kiến tạo tương lai cho ai, cho đa số nhân dân hay chỉ cho một đảng phái?

  Tất cả những cái tên ở trên, đã sống và đã chết, đang sống và sẽ chết trên mảnh đất này. Họ không vơ vét rồi ra nước ngoài - một điều tệ hại, thế nhưng, việc họ ở lại trong nước, giữ chắc cái ghế của họ để đày đọa xã hội bằng những chính sách sai lầm cũng là một điều tệ hại không kém, nếu không muốn nói là còn kinh khủng hơn.

  Bởi vậy, tôi e rằng những người được gọi là 'đảng viên cộng sản muốn kiến tạo tương lai ngay tại quê hương' chẳng qua là những người lương thiện hoặc là chưa biết, hoặc là không dám đối mặt, hoặc là cố tình né tránh với khối mâu thuẫn mang tính căn bản sau:

  Làm sao một người đảng viên cộng sản có thể kiến tạo một tương lai cho đất nước, nơi ai ai cũng có thể thực thi các quyền dân sự chính trị ôn hòa của mình, khi mà chính sự tồn tại của họ trong tư cách thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng tự định nghĩa sẽ nắm quyền tuyệt đối, toàn diện, duy nhất - đang chứng tỏ cho điều ngược lại: tước đoạt các quyền dân sự chính trị của người dân ngoài đảng?

  Họ chỉ có thể giải quyết được khối mâu thuẫn trên bằng 1 trong 2 cách sau:

  1. Rời khỏi đảng.
  2. Tuyên bố không chấp nhận việc định nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, duy nhất, bằng không sẽ thực hiện điều 1.

  Trái lại, 'người đảng viên cộng sản kiến tạo tương lai' chỉ là một khái niễm rỗng, không hơn chẳng kém.

  Do đó, thay vì đề xướng nước Việt Nam chung một mái nhà một cách thiếu cân nhắc, tôi xin đề xuất một lối hình dung khác như sau:

  1. Những người đang bị nhốt trong các căn hầm của ngôi nhà phía bên phải bức hình phải được trả tự do trước khi bàn về bất kỳ tương lai chung nào của mái nhà. Bởi, như khẩu hiệu của AAPP (tổ chức hàng đầu về tù nhân lương tâm của Myanmar): 'Sẽ không có hòa giải quốc gia nếu còn tù nhân lương tâm', một tương lai chung nào đó nếu có của mái nhà Việt Nam sẽ không đầy đủ ý nghĩa nếu thiếu sự tham gia của những người đã đem thân mình để đấu tranh vì nó.

  2. Cũng chẳng có mái nhà chung nào ở đây nếu chưa minh định về sổ nghiệp chủ. Muốn có mái nhà chung, sổ nghiệp chủ phải đứng tên chung. Không cá nhân, tổ chức, phe phái nào được quyền ngông nghênh, xuẩn ngốc và kiêu ngạo tuyên bố rằng nó là của riêng mình. Bất kỳ nhóm nào cũng được quyền sử dụng lý lẽ để thuyết phục toàn bộ các thành viên trong nhà về phương án sửa chửa, cải tạo, điều hành căn nhà và nếp sống của nó, và không bao giờ được phép xóa sổ, tiêu diệt các nhóm khác.