Chính Trị 04-10-2016

  Thân bồi bút cho Đảng Cộng Sản, ngẫm ra cũng khổ !

  Song Chi

  nhà báo tự do

  website Oslo, Norway
  Thân bồi bút cho Đảng Cộng Sản, ngẫm ra cũng khổ !

  Như ông Thủ tướng mới hôm qua quyền sinh quyền sát trong tay, muốn phá cái gì thì phá, ăn cái gì thì ăn, "giết" ai thì "giết", đến khi đấu đá thua bị cho về vườn, từ đồng chí, đàn em tất cả đều ngoảnh mặt làm lơ, truyền thông chính thống cũng chả đoái hoài, chỉ có dân lâu lâu vẫn nhắc nhưng là để tiếp tục... chửi vì những đống rác, đống nợ ông Thủ để lại sau nhiều năm vừa ăn vừa phá tan tành đất nước.

  Như ông Cựu Tổng biên tập báo Petro Times Nguyễn Như Phong có hàm đại tá công an, mới hôm qua còn nắm tờ báo trong tay muốn viết, muốn đăng cái gì thì viết, thì đăng, từng vu khống, vu cáo, bôi nhọ không biết bao nhiêu người đàng hoàng tử tế, cứ tưởng một khi mình đã cúc cung tận tụy trung thành với đảng với phương châm “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy” thì sẽ được yên, thế mà vẫn bị cho ra rìa một cách đau đớn, bây giờ tiếp tục nghề không được mà trở sang làm báo dân cũng chả ai tin.

  Huống hồ gì cái phận công an quèn, bồi bút hoặc dư luận viên.

  Hãy nhìn vào đấy mà đối xử với nhân dân cho tử tế, đến khi bão nổi lên còn có cửa mà quay về với nhân dân!

  Nhưng là người dân, chúng ta nghĩ gì về đất nước mà mình đang sống, một đất nước mà chính khách quan chức khi lên chẳng phải do dân bầu, không do tài năng cũng chẳng minh bạch công khai, đến khi xuống cũng do đấu đá, thanh trừng xử lý nội bộ với nhau? Một đất nước mà một Tổng Biên tập có thể dễ dàng mất chức, bị rút thẻ hành nghề chỉ vì một chỉ đạo từ ai đó, một quyết định hành chánh chứ không phải phán quyết của tòa án?