Chính quyền tảng lờ Liên Hợp Quốc về vụ mẹ Nấm

  Chính quyền tảng lờ Liên Hợp Quốc về vụ mẹ Nấm

  Chuyện nhân quyền Việt Nam:

  Lúc Mỹ lên tiếng, Việt Nam gào lên: 'Lũ đế quốc nuôi dưỡng hận thù thất trận, âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hóa bình nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam'

  Lúc Châu Âu có ý kiến, Việt Nam ngay lập tức đáp: 'Chẳng qua là các ông bà nghị sĩ ở trời Âu thiếu thông tin chính xác về tình hình Việt Nam nên bị ảnh hưởng bởi các nguồn tin xuyên tạc từ các đối tượng thù địch, chống phá Việt Nam'

  Riêng mấy nước châu Âu thân tình từng giúp đỡ miền Bắc nhiều trong chiến tranh và tái thiết như Thụy Điển mà mở lời thì Việt Nam sẽ chiếu cố hạ giọng đôi chút: 'Mình biết các bạn muốn tốt cho mình, cơ mà văn hóa mỗi nơi một khác các bạn ạ. Các giá trị Tây phương (western values) đôi khi không hợp ở Việt Nam đâu. Chỗ thân tình mình nói thế để bạn bớt lời, khéo lại sứt mẻ tình cảm bấy lâu'

  Nhưng đến khi Liên Hợp Quốc1 lên tiếng, Việt Nam tảng lờ, không đáp trả một câu !

  Vì sao thế?

  Nếu bảo Liên Hợp Quốc là thế lực thù địch e cũng kỳ, chẳng may dân lại thắc mắc nếu tụi nó thù địch thế sao không rút ra đi, chung đụng làm gì cho mệt, về chơi với Trung Quốc, Bắc Hàn đồng hội đồng thuyền cho khỏe, thì cũng khó trả lời.

  Còn nếu bảo Liên Hợp Quốc ở xa thiếu thông tin thì lại không hợp lý. Họ có nhiều nhân viên làm việc ở Việt Nam, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền lại có chi nhánh khu vực tại Bangkok, cán sự qua lại rất thường để nắm bắt tình hình Việt Nam.

  Vả lại, nếu thiếu thông tin thì chỉ hiểu lầm 1-2 lần thôi chứ, rồi Chính phủ cung cấp thông tin chuẩn xác thì họ sẽ hiểu đúng thôi. Đằng này năm lần bảy lượt, kéo dài hàng năm trời, họ vẫn đinh ninh Chính phủ Việt Nam vi phạm các cam kết với cộng đồng quốc tế về nhân quyền; đã thế lại gọi những người mà Chính phủ Việt Nam coi là chống phá là 'những người bảo vệ nhân quyền'.

  Cuối cùng, cũng không ổn lắm nếu bảo các phát ngôn như trên của Cao ủy là dựa trên các giá trị Tây phương không phù hợp với Việt Nam. Một, Cao ủy làm việc dựa trên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các Công ước mà chính Việt Nam đã ký kết; nếu Việt Nam cảm thấy không phù hợp thì ký làm gì, hay nhân đây xin rút khỏi ra hết đi? Hai, phát ngôn trên là của Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra’ad Al Hussein - một người châu Á Ả-rập (Jordan) theo Hồi giáo, được bổ nhiệm bởi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cũng là một người châu Á khác, nên chẳng có lý do gì để tin rằng họ muốn áp đặt giá trị Tây phương khi đánh giá tình hình Việt Nam cả.

  Khó quá, càng nói càng khó và dễ trở thành trò cười cho thiên hạ, nên thôi len lén lờ tịt đi cho xong.


  1. Thông cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền:

  2. [UN Human Rights Chief urges Viet Nam to halt crackdown on bloggers and rights defenders](http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20679&LangID=E)
  3. Thông cáo trên Facebook: