Huy động trong dân 6 triệu tỷ để tái cơ cấu kinh tế: Vết xe chính phủ cũ vẫn còn đó

  Trương Huy San

  Osin HuyDuc

  website Hà Tĩnh
  Huy động trong dân 6 triệu tỷ để tái cơ cấu kinh tế: Vết xe chính phủ cũ vẫn còn đó

  Vẫn chưa "đọc" được thực chất "tái cơ cấu" của Chính phủ là gì nhưng việc ông Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyến Chí Dũng vẫn dùng chữ "huy động" cho thấy con đường của ông vẫn theo "vết xe chính phủ cũ".

  Khủng hoảng kinh tế của VN (xảy ra trước khủng hoảng kinh tế thế giới) vào cuối năm 2007, đầu 2008 là do Chính phủ lúc đó nôn nóng tạo ra những kỳ tích tăng trưởng GDP bằng cách dốc hết hầu bao vào nền kinh tế chủ yếu thông qua con đường đầu tư nhà nước. Trong khi đó, khu vực kinh tế tư nhân lại bị siết cổ bởi 7.000 điều kiện kinh doanh mà các bộ ngành đã "trăm hoa đua nở" trong hai nhiệm kỳ 2006 -2016.

  Đừng hoảng sợ bởi sự cạn kiệt của ngân sách rồi vội vàng gom sạch tiền bạc vào ngân sách. Hãy bán phần lớn DNNN, khởi động lại việc bãi bỏ 7.000 điều kiện kinh doanh nói trên một cách bài bản hơn. Chỉ khi tước bỏ những thứ giấy phép tiếp tay cho đội ngũ quan chức từ trên xuống dưới hành hạ người dân, thì 6 triệu tỷ đồng trong dân mà ông bộ trưởng nói, mới được người dân bỏ ra kinh doanh thay vì trữ vàng hay mua đất.

  Thôi thì mặc văn kiện nói gì, cũng chẳng nên tranh cãi về lý luận, Chính phủ với quyền điều hành của mình, cứ treo khẩu hiệu "định hướng xã hội chủ nghĩa" nhưng chỉ "xây dựng nền kinh tế thị trường lấy hiệu quả làm chủ đạo" thay vì lấy "quốc doanh là chủ đạo".