Sinh viên cần làm gì để doanh nghiệp không mất công "tẩy não" sau khi tốt nghiệp?

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Sinh viên cần làm gì để doanh nghiệp không mất công "tẩy não" sau khi tốt nghiệp?

  Giải pháp của nó thực sự đơn giản, chủ yếu là cải thiện thái độ làm việc, học tập. Các bạn sinh viên nên chuẩn bị sớm trước khi tốt nghiệp để có ưu thế cạnh tranh khi xin việc hoặc làm bất cứ công việc nào sau này.

  1/ Lao động chân tay:

  • Trong tư tưởng phải xác định kỹ sư, cử nhân .... không phải là con đường không lao động chân tay, mà ngược lại vẫn lao động chân tay với một tầm cao hơn.
  • Phải xác định lao động chân tay là môi trường để mình thực hành, học hỏi hiểu biết.
  • Từ đó phải đi sớm hơn 10 phút, về muộn hơn 10 phút trong giai đoạn lao động chân tay và vào nó bằng sự say mê, sự chinh phục.

  2/ Bệnh cái gì cũng biết:

  • Xác định ngay tư tưởng là cái gì cũng biết chút chút, luôn nói thẳng là cái đó tôi biết chút chút thôi, nếu có người nào có kinh nghiệm hướng dẫn tôi sẽ CỐ làm được.
  • Tập trung vào những cái được giao và cố gắng để ý, hỏi những bạn đã làm qua cái đó. Google tìm hiểu về nó, phải xác định đây là cách chứng tỏ khả năng Biết của mình sau một thời gian. Tất cả các doanh nghiệp đều đánh giá cao người biết chút chút nhưng sau thời gian ngắn thì biết rành. Chứ không đánh giá về biết nhiều của bạn.

  3/ Không cải tiến, không sáng tạo khi chưa hiểu, chưa rành về nó:

  • Khi tiếp xúc với một việc, tập trung tối đa để hiểu hết nó chứ đừng nhanh nhảu xem thay đổi gì ở nó. Vì thế, cả hai đều không đạt.
  • Sự sáng tạo, cải tiến chỉ có khi đã am hiểu cặn kẻ nó.

  4/ Cái gì cũng sẽ biết:

  • Khi thấy mình không biết, khi thấy mọi người xung quanh ai cũng biết ... không nên bi quan. Mà phải xác định rằng cái này ta chưa trải qua, chưa có thời gian nhiều với nó ... có được các điều đó ta sẽ biết như hay hơn họ.
  • Hãy luôn hiểu rằng sự biết cũng là cái thang có nhiều bậc. Hãy chọn những bậc thấp nhất, công việc đơn giản nhất tập trung biết nó, sau đó từ từ đi tới cái biết cao hơn.

  5/ Cái gì cũng cải tiến, sáng tạo được khi biết nó:

  • Luôn luôn xác định rằng nếu ta hiểu biết nó sâu sắc, nếu hàng ngày ta làm lui làm tới nó, nếu hàng đêm ta trằn trọc về nó ... thì ta sẽ cải tiến được nó.
  • Phải hiểu không có sáng tạo mà chỉ có cải tiến. Nhiều cái cải tiến thành là sáng tạo. Không chạy theo những thay đổi lớn, mà hãy bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ về nó, nhiều thay đổi nhỏ sẽ thành thay đổi lớn.

  6/ Không tin vào những cái mơ hồ, Tư tưởng HCM, học thuyết Mác Lê, Chủ nghĩa Xã hội...

  • Chỉ tin vào thực tế HCM không có tư tưởng nào ngoài chuyện làm theo Stalin và Mao. Mác Lê là học thuyết lỗi gây ra một thế giới tội ác. Chủ nghĩa XH là cái bánh vẽ vì cả thế giới chẳng nước nào được thì chúng ta hơn họ cái gì mà có được?

  Làm được 6 điều này, bạn sẽ bớt được 2 năm tẩy não của doanh nghiệp.


  Nguyễn Tấn Thành