"Luật Hội" hưng vong sử

  Nguyễn Đức Thành

  viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR

  website Hà Nội, Việt Nam
  "Luật Hội" hưng vong sử

  Luật về Hội là quan trọng, vì nó quyết định mức độ văn minh một xã hội, có ý nghĩa chỉ sau Luật Doanh nghiệp, nên được soạn thảo nhiều lần, từ nhiều năm. Đến 16.9.2016 có một dự thảo tạm dùng được. Còn nhiều chi tiết chưa tốt, còn mang nặng tư duy quản lý rón rén chống diễn biến hoà bình hơn là chủ động phát triển, tự tin hội nhập. Nói chung vẫn lạc hậu, nhưng điểm tích cực là đã nhìn nhận khu vực dân sự với các thành phần cơ bản của nó. Dự thảo này do Chính phủ và uỷ ban chuyên trách của Quốc hội chuẩn bị.

  Tuy nhiên, theo như lời một số bô lão kể lại, vào đêm 10.10.2016, lợi dụng trời tối, bên Đảng gửi sang Quốc hội một dự thảo hoàn toàn mới, ép phải đem ra thảo luận trong kỳ họp tới. Các yếu tố lạc hậu được giữ nguyên, nhiều yếu tố kém tiến bộ được bổ sung.. Các thành phần của khu vực dân sự bị loại bỏ, chỉ để lại đối tượng là Hội theo đúng tên gọi. Và Hội ở đây, được nhìn nhận như những hội trong quá khứ và hiện tại, chứ không phải của tương lai. Đọc dự thảo này, có thể hiểu nhóm chấp bút hoặc là không hình dung ra các hội trong tương lai thế nào, hoặc là không muốn có một tương lai cho các hội. Sử gọi sự biến này là Biến cố 10.10, và dự thảo ấy gọi là Dự thảo 10.10.

  Hiện nay Bộ trưởng Nội vụ và nhiều nhân sĩ trí thức tiến bộ, đều cho là để giữ thể diện với con cháu, đồng thời cũng để các nhà nghiên cứu lịch sử sau này tự tin hơn khi nghiên cứu về cha ông họ, thì nên gác lại việc thông qua Luật về Hội lần này. Nên có sự soạn thảo nghiêm túc hơn, giảm tính cố chấp đã bước sang giai đoạn khôi hài, phản ánh được phần nào trí tuệ của Quốc hội, người đời sau không cười chê.


  Tham khảo: Bộ trưởng Nội vụ xin lùi thông qua Luật về Hội