Leftist, Rightist, cánh tả, cánh hữu hay độc tài và dân chủ

  Hoàng Ngọc Diêu

  conmale

  website Sydney
  Leftist, Rightist, cánh tả, cánh hữu hay độc tài và dân chủ

  Các khái niệm và thuật ngữ này hình thành đã vài trăm năm và cho đến ngày giờ này, khái niệm "tả" hay "hữu" đã trở nên mờ đi, nhường chỗ cho sự khác biệt giữa "độc tài" và "dân chủ".

  Đảng Tự Do hay đảng Lao Động ở Úc hoặc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hoà ở Mỹ, có những chính sách dựa trên những điểm nền tảng mà họ xây dựng hàng trăm năm nay và sự khác biệt dựa trên quyền lợi của (phần lớn) người giàu hoặc kẻ nghèo. Dù Tự Do của Úc hay Cộng Hoà của Mỹ có xu hướng bảo vệ quyền lợi của kẻ giàu hoặc dù Lao Động ở Úc hay Dân Chủ ở Mỹ có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người nghèo, tất cả đều không vượt quá một điểm chung: dân chủ. Cho dù bạn có xu hướng bảo vệ quyền lợi kẻ giàu hay nghiêng hẳn về xu hướng bảo vệ những người cô thế và thua thiệt trong xã hội, bạn không thể độc tài mà quyết định việc ấy. Điều này có nghĩa, bạn phải minh bạch và phải để cho mỗi người trong xã hội có chọn lựa riêng của họ.

  Làm một thường dân, không có chút quyền lực nhưng bạn sỉ vả, miệt thị những người khác ý kiến của mình thì làm một kẻ có quyền lực trong tay, có gì ngăn cản bạn không đàn áp những thứ trái ý của mình? Đây chính là mầm mống của nền tảng phi dân chủ.

  Những kẻ cộng sản và những kẻ độc tài không muốn và chưa bao giờ muốn bất cứ người dân nào nói trái ý họ và để ngăn chặn sự "trái ý", họ sẵn sàng dùng bàn tay sắt độc đảng, sẵn sàng đưa ra những luật lệ mơ hồ và sẵn sàng ngồi xổm trên luật lệ để bóp nát những tư tưởng trái chiều. Trong khi đó, những quốc gia có nền tảng dân chủ với đa đảng là những nguồn đối trọng, tiếng nói khác biệt vẫn được bảo vệ.

  Bởi vậy, bạn là "leftist" hay "rightist", bạn là "cánh tả" hay "cánh hữu" không quan trọng. Quan trọng chỉ ở chỗ, bạn có chấp nhận trong xã hội, mỗi con người đều có quyền chọn lựa, ngay cả những chọn lựa "ngu xuẩn nhất" (theo bạn đánh giá) hay không? Đó là thước đo căn bản đo lường bạn ĐỘC TÀI hay DÂN CHỦ.