Vỡ quỹ BHXH: chúng phá tiền của Công nhân như thế nào?

  Khuyết Danh

  Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

  Vỡ quỹ BHXH: chúng phá tiền của Công nhân như thế nào?

  Quỹ BHXH là của doanh nghiệp và công nhân đóng góp, để khi về hưu Công nhân nhận một lần hay hàng tháng. Bản chất nó là tiền hoàn toàn của Công nhân, vì nếu không có nó thì doanh nghiệp cũng đưa vào lương cho Công nhân.

  Chẳng biết ông Hồ và những ông đưa cái chủ nghĩa Cộng sản về Việt, có thể tưởng tượng được nay các đồ đệ của các ông nó ăn trên đầu trên cổ trong Quỹ của công nhân này không ?!

  Hôm nay lại lòi ra cái tin Quỹ này cho chính phủ mượn 22.000 tỷ từ năm 1995, mà chính phủ này thì lấy tiền đâu mà trả. Đến hôm nay giá trị của nó là 100.000 tỷ. Thử hỏi:

  • Đó là tiền của công nhân vậy khi cho mượn như vậy các ông có hỏi qua ý họ chưa ?
  • Các ông quản lý tiền của công nhân như vậy, thì ai chịu trách nhiệm ?
  • Còn bao nhiêu cái cho mượn, chi sai như vụ này ?
  • Quỹ hiện giờ còn bao nhiêu ?

  Có thể các ông không trả lời, nhưng tôi biết chắc là Quỹ không còn bao nhiêu nữa cho nên:

  • Các ông bày trò không cho Công nhân nghỉ hưu lãnh một lần. Thế là gần 100.000 công nhân Pouyuen kéo xuống đường vào tháng 3/2015, buộc các ông sợ phải rút lại.
  • Giờ đây các ông bày trò nâng tuổi hưu lên để Công nhân không nghỉ hưu được, các ông kéo dài thêm mấy năm nữa.

  Các ông không biết, người Công nhân Việt rất khổ, họ nghỉ hưu không phải là để nghỉ an nhàn, mà họ phải về quê mở một cái gì đó làm kiếm sống. Họ cần số tiền của họ mà các ông đang giữ hộ.

  Lấy cái tiền đó xài, có nghĩa các ông đã đập đổ ước mơ về già của họ. Cho nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cả triệu người xuống đường đòi đồng tiền chính đáng này. Hãy để xem các ông lợi dụng Công nhân để cướp chính quyền, thì chính Công nhân sẽ vứt các ông vào sọt rác lịch sử như thế nào !


  Nguyễn Tấn Thành