Nước Việt thời kỳ nội xâm

  Nước Việt thời kỳ nội xâm

  Nguyên tắc về "quyền dân tộc tự quyết", hay "người dân có quyền lựa chọn và quyết định tương lai của mình"... là quyền cơ bản, được quy định trong hiến chương của Liên Hiệp Quốc, để từ đó áp dụng để có cách hành xử phù hợp với các bên trong trường hợp một đất nước, dân tộc bị áp bức. Các cuộc kháng chiến của VN, chống Pháp hay chống Mỹ... đều dựa lên nguyên tắc nền tảng "dân tộc tự quyết" của LHQ. Chính đáng hay không lịch sử lần hồi soi sáng. Nhưng không thể chối cãi là do vậy mà các cuộc chiến đấu này dân tộc VN được sự ủng hộ đồng đảo của các quốc gia trên thế giới.

  Tuy nhiên, khi tổ chức cai trị, ví như đảng CSVN, không có trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia thì tổ chức đó đã trở thành một lực lượng chiếm đóng đất nước. Có lý khi người ta gọi tình trạng như ở Việt Nam hôm nay là bị "nội xâm".

  Ở thời kỳ thực dân, đô hộ... những tên thái thú, quan lại Tàu cai trị dân Việt bằng luật lệ do họ đặt ra, nhưng bản thân bọn họ thì đứng ngoài hiệu lực các thứ luật lệ đó. Dưới thời thực dân cũng vậy, người Pháp cai trị dân Việt bằng một loại pháp luật chỉ áp dụng cho người bản xứ. Còn người da trắng thì không bị ràng buộc.

  Luật lệ VN bây giờ không khác gì những thời kỳ bị Tàu hay Pháp đô hộ đó. Luật pháp quốc gia chỉ dành áp dụng cho dân đen, chứ không phải tầng lớp cai trị, ở đây chính là đảng viên. Thử so sánh, đảng viên bây giờ có khác chi những tên Tây thực dân hay những tên quan lại Tàu thời kỳ VN bị mất chủ quyền? Đảng CSVN hành sử như một lực lượng xâm lược, đứng ngoài, đứng trên luật pháp quốc gia. Trong tình trạng này liệu người dân Việt Nam đều có thể sử dụng "quyền dân tộc tự quyết" của mình để xóa bỏ lực lượng chiếm đóng?

  Bất kỳ thành phần dân tộc nào cũng có trách nhiệm trước pháp luật và mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật.